Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

 • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznej usługi doradczej. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Zapraszamy MSP z województwa pomorskiego
 • Jesteś pomorskim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą?
 • Potrzebujesz usługi doradczej?
 • Chcesz zbadać swoje potrzeby rozwojowe?

Skontaktuj się z nami: (58) 32 33 106, 607 970 007

Jakie usługi doradcze zostały objęte systemem SPEKTRUM?

Jeśli nie znalazłeś specjalistycznej usługi doradczej świadczonej przez twoją firmę, napisz do nas – spektrum@arp.gda.pl. Włączymy ją do katalogu usług objętych systemem SPEKTRUM.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie