Informacje prasowe

800 tys. zł dla firmy ArkMET w konkursie „Invest in Pomerania 2020”

Produkcja elementów maszyn rolniczych oraz różnego typu konstrukcji stalowych dla branży – tym zajmuje się firma ArkMET Arkadiusz Urbaniak, która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020”. Firma dzięki przyznanym środkom, planuje uzbroić nowe tereny inwestycyjne w województwie pomorskim oraz dostosować ich infrastrukturę pod dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 800 tys. zł.


Maszyny rolnicze z Niezabyszewa 
ArkMET, to prowadzone od 2016 roku przedsiębiorstwo, które swoją działalność zbudowało na wieloletnim doświadczeniu właściciela w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją maszyn rolniczych i różnego typu konstrukcji stalowych. Obecnie, wykorzystując zaawansowane technologie mechanicznej obróbki stali, ArkMET prowadzi działalność produkcyjną, a ich oferta obejmuje m.in. produkcję elementów maszyn rolniczych oraz różnego typu konstrukcji stalowych dla branży. Co ważne firma posiada w ofercie produkty odpowiadające zapotrzebowaniu rynku krajowego i rynków zagranicznych.

- Nasze produkty jakością wykonania, wzornictwem i funkcjonalnością mogą z sukcesem konkurować z produktami innych dostępnych na rynku europejskim i światowym marek. Teraz dzięki przyznanemu dofinansowaniu, będziemy mogli wybudować zupełnie nową siedzibę firmy wraz z zakładem produkcyjnym i zapleczem magazynowym. Pozwoli nam to na zwiększenie zdolności produkcyjnych i możliwość skuteczniejszego konkurowania w Polsce i za granicą – mówi Arkadiusz Urbaniak, właściciel ArkMET.

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorca zainwestuje 2.46 mln złotych oraz zatrudni 5 nowych pracowników. Łącznie aktywizacji gospodarczej podlegać będzie ponad 1,62 ha nowych terenów inwestycyjnych.


Patrzymy w przyszłość
Środki – pomoc bezzwrotna – są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020”. Jest on elementem szerszej polityki Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie przygotowania nowych terenów inwestycyjnych, których dostępność jest niezbędnym elementem budowy konkurencyjności gospodarczej każdego regionu. Fundusze przyznawane w ramach grantów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków już się zakończył i trwa weryfikacja ostatnich zgłoszonych przez przedsiębiorców aplikacji. Efektem programu ma być przygotowanie pod inwestycje co najmniej 50 hektarów terenów do końca 2023 roku. Szacuje się, że dzięki nowym przedsięwzięciom w regionie powstanie ponad 400 nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy zainwestują w regionie ponad 80 mln złotych.

- Naszym celem jest aktywizacja gospodarcza terenów położonych poza aglomeracją trójmiejską, często zdegradowanych gospodarczo, którym chcemy przywrócić wartość przemysłową. Udzielane dofinansowanie ze środków unijnych powoduje, że coraz więcej inwestorów zarówno z Pomorza, jak i spoza województwa, lokuje swoje firmy u nas. Każdy kolejny podpisany wniosek, przybliża nas do realizacji naszych założeń – podsumowuje Maciej Silarski, Kierownik Projektu w Invest in Pomerania 2020.


O Invest in Pomerania 
Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza,  która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 162 projekty i przyczyniła się do stworzenia ponad 22,2 tys. miejsc pracy.
Dowiedz się więcej na stronie: www.investinpomerania.pl


Kontakt dla mediów 
Barbara Merchel - Czech - tel. 605 200 186, email: barbara.merchel-czech@arp.gda.pl 
Tomasz Wrzask – tel.: 797 971 060, email: tomasz.wrzask@investinpomerania.pl  
Maciej Silarski – tel.: 500 351 660, email: maciej.silarski@investinpomerania.pl

  • Podpisanie umowy z firmą Arkmet
  • Podpisanie umowy z firmą Arkmet
  • Podpisanie umowy z firmą Arkmet

Wstecz