Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • efrr rp_galeria_logosy_nawww
 • Logotyp inicjatywy Invest in Pomerania
Invest in Pomerania

Invest in Pomerania to unikalny system obsługi inwestorów zagranicznych, którego celem jest niekomercyjne i kompleksowe wspieranie zagranicznych podmiotów w procesie inwestycyjnym. Proces wsparcia obejmuje także obsługę podmiotu po przeprowadzeniu inwestycji.

Zakres usług realizowanych w ramach Invest in Pomerania:

 • przygotowanie kompleksowego raportu na temat sytuacji gospodarczej regionu, uwzględniającego wybrane przez inwestora czynniki makroekonomiczne, na przykład:
  • dostępność pracowników i koszty zatrudnienia w poszczególnych sektorach
  • koszty najmu i zakupu powierzchni biurowych, magazynowych lub terenów inwestycyjnych
  • liczbę przedsiębiorstw będących potencjalnymi kontrahentami
 • przygotowanie raportu na temat norm prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • wskazanie dostępnych form wsparcia inwestycji na terenie województwa pomorskiego
 • pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z lokalną administracją i potencjalnymi partnerami biznesowymi
 • organizacja wizyt w regionie
 • zebranie oferty najmu i sprzedaży wolnych powierzchni biurowych, magazynowych lub terenów inwestycyjnych
 • przedstawienie pełnej oferty inwestycyjnej, opracowanej specjalnie na potrzeby projektu
 • kompleksowa obsługa po przeprowadzeniu inwestycji
 • realizacja usług rzecznika inwestora

Więcej o Invest in Pomerania

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
  Zdjęcia na stronie