Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • Galeria logotypów
Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Pomoc dla pomorskich firm w trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19

W odpowiedzi na trudną sytuację spowodowaną  epidemią COVID-19, samorząd województwa pomorskiego organizuje i koordynuje pomoc dla pomorskich firm. W ramach podjętych działań Lokalne Punkty Informacyjne FE w Gdańsku i Słupsku prowadzone przez Agencję Rozwoju Pomorza czasowo rozszerzają zakres pomocy oferowanej przedsiębiorcom.

Konsultanci LPI FE udzielają informacji o dostępnym wsparciu z programów krajowych. Pomogą m.in. znaleźć finansowanie, przekażą informacje o ofercie europejskich i krajowych instrumentów pomocowych, przybliżą zmiany przepisów prawnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  e-mail:

Zachęcamy również do:


Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (LPI FE) oferują bezpłatne usługi informacyjne w zakresie możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy europejskich w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Punkty działają w ramach utworzonej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim. Działalność Punktów odbywa się w oparciu o umowy zawarte z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Agencja Rozwoju Pomorza prowadzi działalność Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku. W całym województwie pomorskim działa łącznie pięć Punktów Informacyjnych, w tym Główny Punkt Informacyjny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku nie są powiązane z działalnością konsultingową Agencji Rozwoju Pomorza.   

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich prowadzą działalność informacyjną, w tym m.in.:

 • Świadczą bezpłatne usługi w zakresie:
  • szczegółowej diagnozy potrzeb klienta
  • konsultacji bezpośrednich
  • konsultacji telefonicznych
  • konsultacji mailowych
    
 • Dodatkowo organizują bezpłatne:
  • spotkania informacyjne i szkolenia
  • mobilne punkty informacyjne – spotkania z klientami w miejscowościach, w których nie ma punktu informacyjnego
    
 • Prowadzą rozszerzoną działalność informacyjną obejmującą:
  • indywidualną konsultację u klienta, w przypadku gdy klient jest osobą niepełnosprawną (możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników punktu indywidualnej konsultacji w miejscu uzgodnionym z klientem)
  • konsultacje na etapie przygotowania projektów
  • konsultacje na etapie realizacji projektu

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

LPI FE w Gdańsku
Olivia Business Centre (Budynek Olivia Six)
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
tel. +48 58 32 33 106, +48 32 33 228
faks +48 58 32 33 200
Gdansk.PIFE@pomorskie.eu

Godziny pracy:
poniedziałek 800-1800
wtorek-piątek 800-1600
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku obejmuje swoim działaniem powiaty: gdański, pucki, wejherowski, miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia

LPI FE w Słupsku
Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
tel. +48 59 714 18 44, +48 59 714 18 45
faks +48 59 714 18 46
Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

Godziny pracy:
poniedziałek 800-1800
wtorek-piątek 800-1600
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku obejmuje swoim działaniem powiaty: bytowski, kartuski, lęborski i słupski

Konsultanci LPI FE dyżurują również m.in. w:

O terminach poszczególnych dyżurów można dowiedzieć się śledząc aktywność LPI FE w Gdańsku i Słupsku TUTAJ

Informacje o całej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim TUTAJ. Informacje o ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich TUTAJ

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie