Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • Galeria logotypów


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku oferują kompleksowe, bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców, a także innych podmiotów i osób zainteresowanych wsparciem dla przedsiębiorców w województwie pomorskim z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców prowadzą działalność informacyjną, w tym m.in.:

 • Świadczą bezpłatne usługi w zakresie:
  • szczegółowej diagnozy potrzeb klienta
  • konsultacji bezpośrednich
  • konsultacji telefonicznych
  • konsultacji mailowych
 • Dodatkowo organizują bezpłatne:
  • spotkania informacyjne stacjonarne i online
  • mobilne punkty informacyjne – spotkania z klientami w miejscowościach, w których nie ma punktu informacyjnego

Usługi informacyjne obejmują:

a) Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków RPO WP 2014-2020 w następującym zakresie:

 • Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy – tylko Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje
 • Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa 
 • Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU) – tylko Działanie 13.1 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU

b) Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków FEP 2021-2027 w ramach Priorytetu „Bardziej konkurencyjne i inteligentne Pomorze” (CP 1)
c) Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego dostępne w programach krajowych na okres 2021-2027

Punkty informacyjne dla przedsiębiorców będą informowały o dostępności wsparcia dla przedsiębiorców z ww. źródeł w zakresie każdej z przewidzianych w nich form, w szczególności dotacji, grantów, instrumentów finansowych (pożyczek), doradztwa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku
Olivia Business Centre, bud. Olivia Six
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel. 58 32 33 106, 58 32 33 158
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Zapraszamy na profil Punktu w serwisie Facebook.com
 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Zapraszamy na profil Punktu w serwisie Facebook.com

Uwagi i opinie na temat jakości usług oferowanych przez Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców mogą Państwo przesłać na adres inforpo@pomorskie.eu.

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku nie są powiązane z działalnością konsultingową Agencji Rozwoju Pomorza.
 

 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
  Zdjęcia na stronie