Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • monetka kopia
Fundusz Kapitałowy

Masz pomysł na nowatorski biznes? Poszukujesz kapitału na start?  Skorzystaj z oferty Funduszu Kapitałowego

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza został utworzony 1 stycznia 2009.

Celem funduszu jest tworzenie i rozwijanie spółek technologicznych z ponadprzeciętną stopą wzrostu, z wyższym od rynkowego poziomem ryzyka inwestycyjnego. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży aktywów spółek znajdujących się w jego portfelu są inwestowane w kolejne projekty biznesowe.

Pracownicy funduszu profesjonalnie zarządzają poszczególnymi spółkami portfelowymi. Wykorzystują w tym swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w zarządzaniu tego typu podmiotami.

Zakres działalności:

 • nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach portfela funduszu zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem polityki Agencji Rozwoju Pomorza oraz postanowień umów inwestycyjnych
 • opieka nad działalnością operacyjną spółek, także poprzez zaangażowanie w pracę ich organów
 • poszukiwanie możliwości wykorzystania efektu synergii w ramach danej branży lub w obszarze produktowym i sprzedażowym
 • wsparcie organów spółek w procesie pozyskiwania kapitału, w szczególności o charakterze udziałowym
 • zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne
 • nadzór nad sprzedażą aktywów spółek
 • nadzorowanie procesu likwidacji spółek
 • przygotowywanie i realizacja strategii wyjścia kapitału Agencji Rozwoju Pomorza ze spółki
 • aktywna sprzedaż aktywów funduszu
 • analiza nowych projektów inwestycyjnych i dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych


Powstanie Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza zostało w 100% sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Kwota wsparcia wynosiła 35 000 000 zł.

Fundusz założył 38 spółek. Aktualnie utrzymuje w portfelu 25 podmiotów.
 

Poznaj aktualną ofertę Funduszu

Kontakt

 • galeriaFunduszuKapitalowego

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
  Zdjęcia na stronie