Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Lean Management w urzędach? TAK!

29 listopada 2017 r. Agencja Rozwoju Pomorza wspólnie z partnerem biznesowym LeanQ Team, zorganizowała prawdopodobnie pierwsze w Polsce otwarte warsztaty „Lean Management dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Warsztaty, prowadzone przez doświadczonych trenerów LeanQ Team, dedykowaliśmy kadrze kierowniczej pomorskich JST. Spotkanie ukierunkowane było na praktyczne aspekty związane z możliwością wdrożenia idei, narzędzi i dobrych praktyk Lean, służących usprawnianiu procesów w codziennej działalności organizacji.

29 listopada 2017 r. Agencja Rozwoju Pomorza wspólnie z partnerem biznesowym  LeanQ Team, zorganizowała prawdopodobnie pierwsze w Polsce otwarte warsztaty „Lean Management dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”.
Warsztaty, prowadzone przez doświadczonych trenerów LeanQ Team, dedykowaliśmy kadrze kierowniczej pomorskich JST. Spotkanie ukierunkowane było na praktyczne aspekty związane z możliwością wdrożenia idei, narzędzi i dobrych praktyk Lean, służących usprawnianiu procesów w codziennej działalności organizacji.

Wiedza merytoryczna wsparta była grą symulacyjną, podczas której uczestnicy mogli „dotknąć” metodyki, technik lean w realizowanym przez siebie studium przypadku – organizacji usługowej.
     
Uczestnicy - pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, urzędów miast i gmin oraz spółki komunalnej  aby poprawić efektywność swoich działań, identyfikowali problemy w realizacji zadań, przyczyny i źródła ich powstawania, kreowali rozwiązania usprawniające oraz oceniali ich jakość i korzyści po wdrożeniu.
Atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń, inspirowaniu do zmian, wspólnego analizowania możliwości zastosowania poznanej wiedzy w swojej organizacji.
     
Koncepcja Lean Management z powodzeniem stosowana jest w firmach produkcyjnych, logistycznych i usługowych, jednak wciąż rzadko wykorzystuje się jej potencjał w administracji. Zainteresowanie wśród  jednostek samorządu terytorialnego narzędziami lean potwierdza chęć zwiększania efektywności pracy, a ich obecność na listopadowych warsztatach pokazuje aktywną postawę w realizacji tego celu. Uczestnicy bardzo dobrze ocenili warsztaty, w szczególności przygotowanie merytoryczne trenerów, prowadzenie spotkania, atmosferę. Spełniliśmy oczekiwania co do poznania, zrozumienia i wykorzystania Lean Management, co więcej wzbudziliśmy zainteresowanie tą tematyką i chęć udziału w kolejnych spotkaniach.
Zachęcamy do śledzenia naszych wydarzeń na http://arpkonsulting.pl/. Planujemy organizację kolejnych spotkań z cyklu Lean Management. Zapraszamy już dziś na kolejne spotkania:

 

Kontakt:
Adam Marynkiewicz
Dział Konsultingu I Rozliczeń/z-ca dyrektora
adam.marynkiewicz@arp.gda.pl
+ 48 601 688 364
+ 48 58 32 33 213

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie