Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ dla mikro i małych przedsiębiorstw już wkrótce dostępne

Wkrótce dostępne będą pierwsze pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. Dnia 09.08.2017 w Ministerstwie Rozwoju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy operacyjnej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego umowę podpisał członek Zarządu BGK Przemysław Cieszyński, a w imieniu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego - Prezes Zarządu Aneta Grzębska. W spotkaniu udział wzięli Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Województwo Pomorskie, jakie pierwsze w kraju, podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020, zaś 09.08.2017 podpisano pierwsze w kraju umowy operacyjne z pośrednikami finansowymi.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy będzie dysponował kwotą ponad 30 mln zł, z których udzielane będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego. Dostępne będą dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł.

Z pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe firm, w tym związane m.in. z wrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, unowocześnieniem wyposażenia, modernizacją środków produkcji czy też adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nie dłużej niż dwa lata oraz inwestycje wdrażane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Zapraszamy do śledzenia strony Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego www.pfp.gda.pl. Już wkrótce poinformujemy o rozpoczęciu naboru wniosków oraz szczegółach produktów.
 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie