Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

  • -
SNOwMan

SNOwMan – Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries

Projekt uzyskał dofiansowanie w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Priorytet 1 – Potencjał dla innowacji, Cel specyficzny 1.3 – Innowacje nietechnologiczne. Poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych.

Budżet ARP SA wynosi 94.750 EUR, wkład własny ARP ok. 14 212, 50 EUR.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.09.2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wdrażania innowacji nietechnologicznych przez firmy, w których właściciel jest jednocześnie menadżerem podejmującym decyzje biznesowe. Aby zrealizować ten cel, w ramach projektu zostaną przygotowane narzędzia do pracy dla konsultantów z instytucji otoczenia biznesu, które to instytucje na co dzień współpracują z tego typu firmami.

Projekt dedykowany jest firmom produkcyjnym zarządzanym przez właścicieli i należącym do sektora SMEs oraz konsultantom z różnego rodzaju instytucji otoczenia biznesu.

W ramach projektu zbadane zostaną różne czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez właścicieli-menadżerów, a następnie przygotowane i przetestowane: a) nowe podejście do metod świadczenia usług doradczych; b) narzędzia dedykowane konsultantom, mające na celu ułatwienie pracy (procesu świadczenia usługi doradczej) we współpracy z w/w typem firm.

  • -

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie