Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Dynamika sektora MSP (2008)

Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II (POG II) to druga edycja projektu badawczego, przeprowadzonego w roku 2008 przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z naukowcami z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. Piotra Dominiaka. Jego efektem jest raport z badań „Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport 2008”.

Celem drugiej edycji projektu było zaobserwowanie zmian jakie zaszły w badanej grupie przedsiębiorstw na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Po raz kolejny przedsiębiorcy z województwa pomorskiego zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnej kondycji ich firm, perspektyw na przyszłość oraz oceny barier spowalniających rozwój ich przedsiębiorstw.
 

Okazało się jak wiele firm nadal istnieje na rynku oraz czy stan ich kondycji się zmienił. Badanie stworzyło zupełnie wyjątkową możliwość obserwacji przemian wybranej grupy przedsiębiorstw.
 

 Prof. Piotr Dominiak
„Badań, w których powraca się regularnie co jakiś czas do tej samej grupy przedsiębiorstw jest w świecie bardzo mało. Tego typu monitorowanie firm daje wielkie możliwości poznania zmian zachodzących w każdej z nich i w całej populacji. Takie analizy pozwalają na znacznie lepsze dostosowanie polityki gospodarczej do potrzeb przedsiębiorców. POG to unikatowe przedsięwzięcie badawcze o dużym znaczeniu praktycznym.”

Druga część badania poświęcona została mikroprzedsiębiorstwom, wybranym z trzech powiatów województwa pomorskiego (bytowskiego, lęborskiego i sztumskiego), charakteryzujących się najwyższą stopą bezrobocia i najniższym poziomem pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006 – ZPORR 3.4 „Mikroprzedsiębiosrtwa”. Wynikiem realizacji projektu był raport prezentujący syntezę zidentyfikowanych zmian w badanej grupie przedsiębiorstw, który ukazał się w połowie 2008 roku.
 

Mamy nadzieję, że wnioski i rekomendacje zamieszczone w tej publikacji okażą się cenne dla regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości i równocześnie pozwolą przedsiębiorcom zrozumieć ekonomiczne i instytucjonalne ramy funkcjonowania ich firm oraz poznać aktualną kondycję sektora.
 

Wszystkim, którzy podzielili się doświadczeniami z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa w naszym województwie, serdecznie dziękujemy. Zdobycie wiedzy prezentowanej w raporcie byłoby z pewnością niemożliwe bez Państwa udziału. Mamy nadzieję, że mechanizmy wdrożone w oparciu o uzyskane od Państwa informacje pozwolą na kształtowanie przyjaznego otoczenia funkcjonowania Państwa firm.
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami POG II:

W ramach projektu POGII przeprowadzone zostało również pilotażowe badanie rynku usług doradczych w województwie pomorskim. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania:

 


Badania realizowane w ramach projektów Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II i Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • -
  • -
  • -