Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1

Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków o dofinansowanie po weryfikacji wymogów formalnych w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP. Szczegóły odnajdą Państwo poprzez ścieżkę nawigcyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Wyniki konkursów /

  • data: 2017-06-01

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie