Wiadomości

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1

Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków o dofinansowanie po weryfikacji wymogów formalnych w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP. Szczegóły odnajdą Państwo poprzez ścieżkę nawigcyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Wyniki konkursów /

  • data: 2017-06-01

Wstecz