Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikat dotyczący udzielania zamówień publicznych wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.

Komunikat zawiera wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych do czasu wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, mającej na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE do porządku krajowego. Treść komunikatu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje wnioskodawców i beneficjentów RPO WP 2014-2020 do zapoznania się z niniejszym komunikatem i do stosowania określonych w nim zasad w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r.

  • data: 2016-04-19

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie