Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Akademia wiedzy mikro i małych przedsiębiorstw

Akademia wiedzy mikro i małych przedsiębiorstw to projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w okresie od listopada 2013 do października 2015.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji biznesowych pracowników i kadry zarządzającej 17 mikro i małych firm w województwa pomorskiego. Przedsiębiorstwa delegowały na szkolenia i usługi doradcze łącznie 48 osób.

W ramach projektu zaplanowano 6 bloków szkoleniowych:
•    Sprzedaż i obsługa klienta (60h), II-IV 2014,
•    Marketing w internecie (32h), IV-V 2014,
•    Organizacja, planowanie i kontrolowanie (60h), IX-XII 2014,
•    Zarządzanie projektami (60h), I-IV 2015
•    Negocjacje (32h), V-VI 2015,
•    Business English (120h w 3. grupach), II 2014-II 2015.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów i praktyków. Po każdym module szkoleniowym uczestnicy korzystają z indywidualnego doradztwa z wybranym przez siebie trenerem.   
Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje pomoce dydaktyczne w postaci skryptów, prezentacji i podręczników.

Kontakt :
Marta Moczkowska
tel. 58 32 33 253
e-mail: marta.moczkowska@arp.gda.pl
 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie