Banery

  • Baner Szkolenia
  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Akademia wiedzy mikro i małych przedsiębiorstw

Akademia wiedzy mikro i małych przedsiębiorstw

Akademia wiedzy mikro i małych przedsiębiorstw to projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w okresie od listopada 2013 do października 2015.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji biznesowych pracowników i kadry zarządzającej 17 mikro i małych firm w województwa pomorskiego. Przedsiębiorstwa delegowały na szkolenia i usługi doradcze łącznie 48 osób.

W ramach projektu zaplanowano 6 bloków szkoleniowych:
•    Sprzedaż i obsługa klienta (60h), II-IV 2014,
•    Marketing w internecie (32h), IV-V 2014,
•    Organizacja, planowanie i kontrolowanie (60h), IX-XII 2014,
•    Zarządzanie projektami (60h), I-IV 2015
•    Negocjacje (32h), V-VI 2015,
•    Business English (120h w 3. grupach), II 2014-II 2015.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów i praktyków. Po każdym module szkoleniowym uczestnicy korzystają z indywidualnego doradztwa z wybranym przez siebie trenerem.   
Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje pomoce dydaktyczne w postaci skryptów, prezentacji i podręczników.

Kontakt :
Marta Moczkowska
tel. 58 32 33 253
e-mail: marta.moczkowska@arp.gda.pl
 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • -
  • -