Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Learning Forum ICF bezpłatne spotkanie szkoleniowe dla coachów

Leafning Forum odbędzie się 23 września 2014 roku (wtorek) w godzinach 17.00-20.00 w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, Sopot ul. Bema 4 (wejście od dziedzińca).

Spotkanie jest przeznaczone dla coachów i osób uczących się coachingu. Jest bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja u Lidera Oddziału Trójmiejskiego Piotra Ławacza: pl@piotrlawacz.pl
Pierwszeństwo mają członkowie ICF.

COACHING SYSTEMOWY JAKO WSPARCIE ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

Organizacja ucząca się (Learning organization) – określenie oznaczające organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania. Peter Senge, twórca idei, twierdzi, że można taki stan osiągnąć poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie się. Organizacja inicjuje i wspiera te działania i sama ciągle się przekształca.  Coaching systemowy jest jedną z metod budowania organizacji uczącej się.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie teorii Petera Senge dotyczącej organizacji uczących się i myślenia systemowego
 • Pokazanie narzędzi do pracy z klientem indywidualnym (mapa problemu) i zespołem (historia zespołu, sieć społeczna)
 • Omówienie wyzwań organizacyjnych związanych ze wdrażaniem zmian systemowych
 • Praca z systemem klienta i jej wpływ na obecność coachingową

O Indze Bielińskiej:

Certyfikowany coach ICF (ACC), trener NVC i systemic coaching® Zdobyła doświadczenie menedżerskie kierując pracą szkoły językowej oraz jako Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation.

Przedsiębiorca, wykładowca WSB w Poznaniu i Szczecinie, WSNHiD w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych w zakresie coachingu w Wyższej Szkole Bankowej.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów, komunikacji w zespole, rozwiązywaniu konfliktów.

W swojej pracy łączy m.in. podejście systemowe (akredytację Systemic Coaching zdobyła ucząc się u Johna Wittingtona), psychologię pozytywną, skoncentrowaną na rozwiązaniach z rozwojowym wykorzystaniem technik kreatywnych.

Zrealizowała ponad 800 godzin coachingowych (coaching menedżerski, kreatywności, zespołów) i dwa razy tyle pracy trenerskiej.

Pracowała dla branż: nowoczesnych technologii IT, wydawniczej, produkcyjnej, turystycznej.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie