Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wizja w biznesie - materiał ze spotkania Coaching Cafe 31 lipca

Na spotkaniu Coaching Cafe 31 lipca przyglądaliśmy się Wizji... szczególnie wizji w biznesie. Rozmawialiśmy o tym czym różni się od misji, jak wpisać w nią wartości... Poniżej zapraszamy do skorzystania z materiałów ze spotkania przygotowanych przez prowadzącego Jacka Kozłowskiego, akredytowanego coacha ICF na poziomie ACC, Prezesa Zarządu ICF Polska, trenera biznesu.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie