Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Psychologia pozytywna

Termin i miejsce szkolenia:
14 maja  (8:30- 15:30) Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, ul. Arkońska 6 bud. A3

Koszt szkolenia:
359 zł netto + VAT – cena PROMOCYJNA do 23.04.2014r. !!!
399 zł netto + VAT – cena bez rabatu po 23.04.2014r.
cena szkolenia obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe
W przypadku tego szkolenia rabaty nie łączą się
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.

 

OFERTA SZKOLENIA PDF                                         ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE>>

 

Cel szkolenia:

Poznanie podstawowych celów i założeń psychologii pozytywnej. Nabycie umiejętności identyfikowania swoich mocnych stron oraz mocnych stron  klientów, pracowników. Nabycie umiejętności wspierania rozwoju i ekspresji mocnych stron klientów, pracowników. Poznanie i przećwiczenie technik i narzędzi wywodzących się z nurtu psychologii pozytywnej, przydatnych w pracy menadżera HR, coacha, trenera, mentora, doradcy.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

1. Podstawowe cele i założenia psychologii pozytywnej.
2. Co to jest podejście oparte na dowodach i dlaczego warto je stosować?
3. Mocne strony klienta i ich identyfikowanie.
4. Wspieranie rozwoju i ekspresji mocnych stron klienta.
5. Co to jest pozytywny kapitał psychologiczny i jak go wykorzystać?
6. Techniki i narzędzia wywodzące się z nurtu psychologii pozytywnej, przydatne w pracy coacha i trenera.

Profil uczestnika:

Coachowie, trenerzy, mentorzy, doradcy, zainteresowane poznaniem celów i założeń psychologii pozytywnej i wykorzystaniem jej w swojej pracy.

Metody dydaktyczne:

• Zajęcia będą miały charakter interaktywnych warsztatów. Prowadzone będą zgodnie z zasadą „minimum teorii – maksimum praktyki”.
• Omawiane treści i analizowane przypadki będą mocno osadzone w realiach życia zawodowego uczestników.
• Istotnym elementem szkolenia będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
• Uczestnicy otrzymają materiały i narzędzia do praktycznego wykorzystania w trakcie i po szkoleniu.

Trener:

dr Jacek Kozłowski - Coach, konsultant, trener, wykładowca. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. StypendystaThe Research Council of NorwaynaUniwersytecie w Oslo. Doktor  nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Ukończył studia podyplomowe „Coaching profesjonalny – metody i praktyka” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz wiele innych form dokształcających. Od blisko 20 lat jego profesją i pasją jest wspieranie rozwoju ludzi. Obecnie specjalizuje się w coachingu wyższej kadry menedżerskiej (executive&leadership coaching), realizując programy rozwojowe w formie sesji indywidualnych i zespołowych. Jako konsultant wspiera menedżerów we wdrażaniu  zmian w organizacjach  oraz coachingowego stylu zarządzania.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu (58) 30 11 341. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału, zobowiązane są, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do wniesienia opłaty

Kontakt:
Sabina Szuta tel. 583233243, e-mail: sabina.szuta@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie