Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Główne branże

Gospodarka Pomorza to z jednej strony tradycyjne dla regionu branże – przemysł stoczniowy, rafineryjny, maszynowy, meblarski, przetwórstwo spożywcze, produkcja papieru czy turystyka. Z drugiej strony, coraz większego znaczenia nabiera informatyka i telekomunikacja, biotechnologia i farmaceutyka, elektronika i logistyka.
Czołowe sektory gospodarki reprezentowane są przez duże i znaczące firmy:

 • przemysł stoczniowy – Stocznia Gdańsk S.A., Stocznia Gdynia S.A., Gdańska Stocznia Remontowa S.A.;
 • przemysł rafineryjny – Grupa LOTOS S.A.;
 • produkcja papieru – International Paper Kwidzyn S.A.;
 • elektronika – Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Jabil Assembly Poland Sp. z o.o., Flextronics International Poland Sp. z o.o.;
 • farmaceutyka – Polpharma S.A.
   

Na koniec sierpnia 2008 r. w województwie pomorskim było zarejestrowanych 239,5 tys. podmiotów (o 2,8% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku), z czego 95,8% było zarejestrowanych w sektorze prywatnym. Najwięcej podmiotów koncentrowało swoją działalność w sekcjach: handel i naprawy (25,4% ogółu), obsługa nieruchomości i firm (18,6%), budownictwo (12%) oraz przetwórstwo przemysłowe (11,7%).
 

 • Wynik netto gospodarki województwa pomorskiego w mln zł...
  Wynik netto gospodarki województwa pomorskiego w mln zł (2002-2007)

Największym przedsiębiorstwem w regionie i jednym z największych w Polsce jest Grupa Kapitałowa LOTOS S.A. (dawna Rafineria Gdańska). Dzięki stabilnemu rozwojowi, LOTOS S.A. jest notowany coraz wyżej także w rankingach międzynarodowych – na „Liście 500 Największych Firm Europy Środkowo-Wschodniej” (przygotowanej przez „Rzeczpospolitą” oraz firmę doradczą Deloitte) gdańska spółka uplasowała się 18. pozycji, Grupa znalazła się także w tegorocznym zestawieniu 250 najlepszych firm energetycznych na świecie („Top 250 Global Energy Company 2008” – zestawienie przygotowane przez agencje Platts i Standard & Poor’s). 
W 2007 roku Grupa Kapitałowa LOTOS S.A. zatrudniała średnio 5304 osób. Aktywność biznesowa Grupy skupia się w segmentach: poszukiwawczo-wydobywczym, produkcyjnym oraz handlowym i usługowym. W roku 2007 sprzedaż netto Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. wyniosła 13 125.1 mln złotych, a zysk netto 814.1 mln złotych.

Największym pracodawcą na Pomorzu pozostaje branża stoczniowa, reprezentowana przez stocznie produkcyjne, remontowe oraz firmy współpracujące ze stoczniami, które swoje usługi oferują również dla innych branż. Obecnie skupione jest w województwie pomorskim przeszło 60% krajowej produkcji statków. W 2007 roku  stocznie województwa pomorskiego wybudowały 18 statków o pojemności brutto (GT) 305 tys. (o 5,9% więcej niż rok wcześniej). W szacunkowym portfelu zamówień stoczni województwa pomorskiego w 2007 roku (wg danych Centrum Techniki Okrętowej S.A.) znajdowało się 59 statków o pojemności brutto (GT) 974 tys.
Największe stocznie produkcyjne to: Stocznia Gdańsk S.A., Stocznia Gdynia S.A.  i Stocznia Północna S.A. należąca do Grupy Remontowa. Gdyńska Stocznia specjalizuje się w budowie kontenerowców, samochodowców i zbiornikowców LPG oraz nowoczesnych statków zadaniowych. Stocznia Północna buduje głównie wielozadaniowe kontenerowce, statki rybackie i off shore, promy pasażersko-samochodowe oraz holowniki.
Gdańska Stoczniowa Remontowa S.A. jest liderem europejskiego rynku stoczni remontowych i jednym z czołowych graczy światowego rynku. Specjalizuje się w naprawie oraz przerabianiu statków, projektuje i buduje nowe statki.
Oprócz bardzo dużych stoczni, w województwie pomorskim funkcjonuje liczna grupa mniejszych zakładów, które specjalizują się w budowie nowoczesnych łodzi i jachtów. Ponad 90% ich produkcji idzie na eksport, głównie do Norwegii, Francji i Niemiec. Ta bardzo szybko rosnąca branża reprezentowana jest między innymi przez takie firmy jak GaleonConrad Shipyard Co., czy HTEP Sunreef Yachts Polska – marki znane już na całym świecie.

Równie prężną branżą w województwie jest budownictwo, oferujące bardzo szeroki wachlarz usług. Firmy budowlane z Pomorza specjalizują się w zarówno w budownictwie przemysłowym (drogi, mosty, hale produkcyjne) i komercyjnym (biurowce, centra handlowe), jak i mieszkaniowym. Silnie rozwinięte jest budownictwo obiektów morskich, w którym specjalizuje się wiele pomorskich firm. Większość czołowych firm mających siedzibę na Pomorzu, operuje na rynku ogólnopolskim, a część z nich wychodzi także poza Polskę. Największe z nich to m.in.: Polnord S.A., GPRD Skanska Gdańsk, Hydrobudowa Gdańsk S.A., Grupa Inwestycyjna Hossa S.A., Grupa Allcon S.A., Invest Komfort S.A., Grupa NDI S.A..

Tradycyjnie silną pozycję w gospodarce województwa ma branża spożywcza, reprezentowana przez firmy produkujące słodycze (np. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Sp. z o.o.), koncentraty spożywcze (np. Dr.Oetker Polska Sp. z o.o.), przetwory mięsne (np. Zakłady Mięsne Prime Food Sp. z o.o.) oraz przetwory rybne. Na terenie regionu swoją siedzibę mają największe w kraju zakłady przetwórcze ryb, wśród których warto wymienić Grupę Kapitałową Graal S.A., Seko S.A., Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o.BMC, Wilbo S.A., Almar Sp. z o.o.
W strategii rozwoju województwa pomorskiego turystka zajmuje ważną pozycję. Pomorze oferuje coraz większą bazę hoteli, centrów odnowy biologicznej z nowoczesną bazą turystyczną oraz ośrodków sportu i rekreacji. Według danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku baza noclegowa województwa pomorskiego (na dzień 31 lipca 2007 r.) składała się z 203 obiektów hotelarskich (112 hoteli, 4 moteli, 32 pensjonatów, 55 innych obiektów hotelowych) oraz 604 pozostałych obiektów (najliczniejsza grupę stanowiły ośrodki wczasowe – 244 obiekty).
Województwo pomorskie dysponuje ponad 85 tysiącami miejsc noclegowych.

W 2007 roku odnotowano w województwie ok. 4,2 mln turystów, w tym 1 mln turystów zagranicznych. Wśród turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej w 2007 r. przeważali Niemcy (42,3% ogółu), Szwedzi (7,5%), Anglicy (7,1%), Rosjanie (5,5%) oraz Norwegowie (4,2%).
 

Eksport
Saldo handlu zagranicznego województwa pomorskiego – podobnie jak całej Polski – jest ujemne. Na koniec lipca 2008 r. eksport całego województwa wyniósł 2021,1 mln złotych, przy imporcie w wysokości 3056,3 mln złotych.

Do hitów eksportowych województwa pomorskiego należą: sprzęt pływający, produkty ropopochodne, sprzęt elektroniczny, produkty spożywcze. Głównymi odbiorcami pomorskiego eksportu są: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Rosja, Stany Zjednoczone, Norwegia, Dania, Francja.

Produktami importowanymi są głównie:  oleje ropy naftowej, liniowce pasażerskie oraz statki rybackie, zboże, półprodukty do wyrobu towarów wysokotechnologicznych. Większość produktów sprowadzamy z: Rosji, Norwegii, Niemiec, Chin, Finlandii, Szwecji.
Przedsiębiorczość
Województwo pomorskie to region, w którym wskaźnik przedsiębiorczości należy do najwyższych w kraju, aż 10 osób na sto posiada własną firmę. Równie wysoka jest liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Pod tym względem województwo pomorskie zajmuje piąte miejscu w kraju z wynikiem 14 firm na 10 000 mieszkańców.

Znaczenie sektora MŚP w gospodarce regionu odzwierciedla najwyższy w kraju wskaźnik udziału w nakładach inwestycyjnych. Na terenie całego kraju MŚP generują około 45% nakładów inwestycyjnych natomiast na Pomorzu 54%.

Oprócz intensywnej działalności inwestycyjnej pomorski sektor MŚP wyróżnia się pod względem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Według ostatnich analiz 12% małych firm z Pomorza prowadziło badania. To najwyższy wynik w Polsce. Pod względem nakładów na innowacje, działalność badawczo-rozwojową w małych podmiotach oraz udziału eksportu we wpływach ze sprzedaży innowacji firm średniej wielkości, Pomorze zajęło trzecie miejsce w kraju.

W województwie pomorskim, podobnie jak w innych częściach kraju, funkcjonuje wiele instytucji wspierających przedsiębiorczość, charakteryzujących się zróżnicowanym zakresem świadczonych usług. Szacuje się, że około 120 instytucji prowadzi działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Do najbardziej znaczących należą przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego, jednostki samorządu gospodarczego, stowarzyszenia i fundacje wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Świadczą głównie usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze, finansowe, badawcze oraz innowacyjne. Począwszy od 1996 roku pomorskie instytucje funkcjonują w Krajowym Systemie Usług zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach tego systemu działa aktualnie 14 Punktów Konsultacyjnych świadczących usługi informacyjne i doradcze dla MŚP, których pracę koordynuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – jeden z liderów systemu wsparcia przedsiębiorczości w regionie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie