Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenia dla administracji

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla administracji. Naszymi klientami są zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, Służba Cywilna jak i Publiczne Służby Zatrudnienia. Szkolenia realizujemy w formie otwartej oraz w formie dedykowanej- w zależności od indywidualnych potrzeb naszego klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez nas tematami szkoleń.

Opiekunem szkoleń jest Katarzyna Moszczyńska, tel. 58 32 33 143, e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:
Skuteczne motywowanie pracowników administracji
Pierwsza ocena i ocena okresowa pracownika
Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji
Nowa jakość obsługi klienta w urzędzie
Komunikacja wewnętrzna w urzędzie
Rozwój zawodowy i oceny okresowe pracowników JST
Zarządzanie zespołem
Standardy Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego
Udzielanie informacji zwrotnej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
 

PRAWO:
Prawo pracy
Jak pracować z KPA - praktyczne warsztaty
Dostęp do informacji publicznej
Ochrona danych osobowych
Kontrola zarządcza – zarządzanie ryzykiem
Ocena oddziaływania na środowisko a postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
Ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji miejskich realizowanych w ramach programu Jessica


STUDIUM:
Studium Projektów Europejskich
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie