Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Umiejętności menedżerskie dla firm


Proponowany przez nas blok szkoleń daje Państwu właśnie taką możliwość. W ramach bloku szkoleń uczestnicy poznają zasady coachingu i przywództwa. Poznają narzędzia umożliwiające przygotowanie menedżerów do opracowania i wdrożenia narzędzi koniecznych do jak najlepszego wykorzystania czasu pracy osób zatrudnionych w firmie. Celem szkolenia jest pokazanie czym jest delegowanie zadań, jakie wynikają z niego korzyści, w jaki sposób delegowanie może usprawnić funkcjonowanie firmy.


Dzięki szkoleniom Akademii Edukacji Regionalnej – Działu Szkoleniowego Agencji Rozwoju Pomorza S.A. możecie Państwo pozyskać wiele cennych informacji na temat roli i pracy nowoczesnego menedżera.

Szkolenia obejmują następujący zakres tematyczny:

• Coaching menedżerski
• Leadership - przywództwo, cechy lidera
• Zarządzanie czasem dla menedżera
• Budowanie zespołu

Nad prawidłowym przebiegiem naszych szkoleń każdorazowo czuwa opiekun szkolenia, dzięki czemu nasi odbiorcy czują się komfortowo, mogąc na bieżąco zgłaszać ewentualne uwagi dotyczące organizacji szkolenia.

W wyniku udziału w organizowanych przez Akademię szkoleniach pracownicy Państwa Firmy:

• Zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania sobą i innymi.
• Spotkają się z wysokiej klasy specjalistami w danym zakresie, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą praktyczną.
• Będą mieli szansę do wymiany własnych doświadczeń i skorzystania z doświadczeń innych uczestników szkolenia.
• Otrzymają profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe.
• Otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wystawiany w języku polskim oraz angielskim).
• Odbędą szkolenie w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie (w przypadku realizacji szkolenia w siedzibie ARP S.A.).
• Państwa Firma  otrzyma po szkoleniu raport ewaluacyjny, który umożliwi ocenę przydatności szkolenia i satysfakcji uczestników.


 „Budujemy pomorskie społeczeństwo”
Zespół Akademii Edukacji Regionalnej

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie