Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zarządzanie finansami dla firm


Proponowany przez nas blok szkoleń daje Państwu właśnie taką możliwość. Dzięki szkoleniom Akademii Edukacji Regionalnej – Działu Szkoleniowego Agencji Rozwoju Pomorza S.A. możecie Państwo pozyskać wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jest ona niezbędna w efektywnym gospodarowaniu kapitałem przedsiębiorstwa w oparciu o znajomość aktualnych przepisów.
 

Szkolenia obejmują następujący zakres tematyczny:

· Zawieranie umów cywilnoprawnych
· Prawo zamówień publicznych
· Organizacja stosunku pracy
· Elastyczne formy zatrudniania
· Indywidualna działalność gospodarcza
 
Nad prawidłowym przebiegiem naszych szkoleń każdorazowo czuwa opiekun szkolenia, dzięki czemu nasi odbiorcy czują się komfortowo, mogąc na bieżąco zgłaszać ewentualne uwagi dotyczące organizacji szkolenia. Istnieje możliwość dostosowania tematyki oraz stopnia zaawansowania do indywidualnych potrzeb klienta.
 
 
W wyniku udziału w organizowanych przez Akademię szkoleniach pracownicy Państwa Firmy:
 
·       · Zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania 
  finansami w przedsiębiorstwie.
·       · Spotkają się z wysokiej klasy specjalistami w danym zakresie, którzy chętnie podzielą się
  swoją wiedzą praktyczną.
·       · Będą mieli szansę do wymiany własnych doświadczeń i skorzystania z doświadczeń  innych
  uczestników szkolenia.
·       · Otrzymają profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe.
·       · Otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wystawiany w języku polskim oraz 
  angielskim).
·       ·Odbędą szkolenie w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie(w przypadku realizacji szkolenia w siedzibie ARP S.A.).
·      · Firma Państwa otrzyma po szkoleniu raport ewaluacyjny, który umożliwi ocenę  przydatności szkolenia i satysfakcji uczestników.
 
Nad prawidłowym przebiegiem naszych szkoleń każdorazowo czuwa opiekun szkolenia, dzięki czemu nasi odbiorcy czują się komfortowo, mogąc na bieżąco zgłaszać ewentualne uwagi dotyczące organizacji szkolenia.
 
W wyniku udziału w organizowanych przez Akademię szkoleniach pracownicy Państwa Firmy:
 
·        Zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
·         Spotkają się z wysokiej klasy specjalistami w danym zakresie, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą praktyczną.
·          Będą mieli szansę do wymiany własnych doświadczeń i skorzystania z doświadczeń  innych uczestników szkolenia.
·          Otrzymają profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe.
·         Otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wystawiany w języku polskim oraz angielskim).
·         Odbędą szkolenie w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie(w przypadku realizacji szkolenia w siedzibie ARP S.A.).
·        Państwa Firma otrzyma po szkoleniu raport ewaluacyjny, który umożliwi ocenę  przydatności szkolenia i satysfakcji uczestników.
 
 
 
 
„Budujemy pomorskie społeczeństwo”
Zespół Akademii Edukacji Regionalnej
 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie