Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikacja marketingowa i społeczna dla firm
W dzisiejszych czasach kluczem do osiągania sukcesu firmy jest między innymi określenie potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczenie pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci. To właśnie poprzez wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji marketingowej można dotrzeć nie tylko do konkretnej grupy konsumentów, ale również do niezagospodarowanych nisz rynkowych, co przyczynić się może do zwiększenia efektywności działań firmy.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie