Banery

 • Baner Szkolenia
 • Zapytaj o Fundusze- baner
 • Invest in Pomerania

Szkolenia na miarę pomorskich firm

Szkolenia na miarę pomorskich firm

Projekt zakończony.

Projekt "Szkolenia na miarę pomorskich firm" realizowany był w okresie od listopada 2011 do kwietnia 2013.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw, które uzyskały dotacje na rozwój
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Firmy uczestniczące w projekcie otrzymały dodatkowe wsparcie merytoryczne, aby efektywniej wykorzystać szanse rynkowe i wzmacniać swoją konkurencyjność.

Celem projektu było podniesienie kompetencji menadżerskich właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich firm poprzez udział w organizowanych w ramach projektu szkoleniach.

W projekcie uczestniczyło 20 przedsiębiorstw: 9 mikro, 5 małych oraz 6 średnich firm, które delegowały do udziału w szkoleniach 61 osób – właścicieli i pracowników tych firm. Wśród firm uczestniczących w projekcie znalazły się m.in. przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, lokalni dostawcy Internetu, producenci mebli, okien i drzwi, firmy IT, firmy z branży gastronomicznej, itp.

W ramach projektu odbyło się 6 bloków szkoleniowych:

 • Marketing i sprzedaż dla małych firm (60h),  grudzień 2011-kwiecień 2012,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi dla średnich firm (60h), maj 2012 – październik 2012,
 • Organizacja i zarządzanie dla małych firm (60h), maj 2012 – październik 2012,
 • Technologie informacyjne dla małych firm (32h), listopad 2012 – styczeń 2013,
 • Marketing i sprzedaż dla średnich firm (60h), listopad 2012 – marzec 2013,
 • Business English (108h w 4. grupach), styczeń 2012 – luty 2013.
   

W ramach całego projektu odbyło się łącznie 704 godzin szkoleń.

Wiedza prezentowana na szkoleniach była praktyczna i „uszyta” na miarę oczekiwań i potrzeb  przedsiębiorców. Zajęcia były prowadzone przez ekspertów i praktyków w swojej dziedzinie. Każdorazowo tematyka i zakres spotkań były konsultowane z prowadzącymi, którzy otrzymywali informacje na temat  grupy szkoleniowej, tj. wielkości przedsiębiorstw, potrzeb szkoleniowych, stanowisk i pełnionych funkcji osób firmach uczestniczących w szkoleniach, itd.

Zajęcia szkoleniowe zostały wysoko oceniane przez uczestników, którzy wyrażali chęć uczestnictwa w tego typu szkoleniach w przyszłości. Uczestnicy wskazywali także na umiejętności, które nabyli w trakcie szkoleń oraz użyteczność pozyskanej wiedzy i jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy.

Po zakończeniu każdego modułu wszyscy uczestnicy wzięli udział w godzinnym indywidualnym treningu menedżerskim z wybranym przez siebie trenerem, z którym wspólnie omawiali wybrane zagadnienia. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał pomoce dydaktyczne w postaci skryptów, prezentacji i podręczników.


Kontakt ws. projektu:
Karolina Freda - Jędrzejewska
tel. 58 32 33 202
e-mail: karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl
 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 • -
 • -