Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

[KOPIA] Wdrożenie RODO w firmie - intensywne warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych po unijnej reformie, 28-29 czerwca br.

Zapraszamy na intensywne warsztaty praktyczne przygotowujące do skutecznego wdrożenia w Państwa firmie wymagań unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych RODO (ang. General Data Protection Regulation GDPR), które organizujemy w dniach 28-29 czerwca br. w godz. 9.00-16.00.


Nowe rozporządzanie dotyczy każdej firmy i organizacji, która przetwarza dane osobowe działając na terenie Unii Europejskiej. Zasady stosowania rozporządzenia są złożone, a kary za ich nieprzestrzegane znaczne (nawet do 20 mln EUR).

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat ochrony i zarządzania danymi osobowymi w kontekście zmian prawnych w ramach unijnej reformy. Na przykładzie przedsiębiorstwa (case study) uczestnicy będą poznawać zasady i wymagania wynikające z RODO i nauczą się wdrażać je w swoich firmach pracując na konkretnych dokumentach, które będą wykorzystywane w Państwa firmach.

O warsztatach:
Warsztaty to szansa dla przedsiębiorstw, które nie przystosowały jeszcze swojej działalności do reguł, norm i zobowiązań określonych w rozporządzeniu ogólnym.


Wdrożenie RODO wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej i znajomości rozwiązań praktycznych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Unikatowość warsztatów polega na  kompleksowym przygotowaniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO do skutecznej realizacji tego zadania.

Wszystkie podmioty gospodarcze, które przetwarzają dane osobowe są obowiązane wdrożyć wymagania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Od 25 maja br. roku GIODO może nakładać kary administracyjne za jego naruszenie – za jedną grupę naruszeń do 10.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorców do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, bądź w ramach drugiej grupy naruszeń do 20.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorców w ramach grup naruszeń do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy czym w obu przypadkach zastosowanie ma kwota wyższa).

Program szkolenia opiera się przede wszystkim na praktyce. Uczestnicy poznają wymagania RODO na podstawie studium przypadku: ich zadaniem jest przeprowadzenie wdrożenia dla przykładowego przedsiębiorstwa pod kierunkiem trenera. Część ćwiczeń jest wykonywana w podgrupach.

Uczestnicy mają do dyspozycji przygotowany materiał teoretyczny, na którym bazują wykonując szereg zadań praktycznych przy wykorzystaniu gotowych narzędzi:

 • arkusze pytań kontrolnych,
 • arkusz analizy ryzyka i oceny skutków,
 • wzór rejestru czynności przetwarzania,
 • wzory klauzul
 • zarys procedury zarządzania naruszeniami
 • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • materiały teoretyczne

Każda z osób, biorąca udział w warsztatach otrzyma CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.
 

Termin i miejsce :
28-29 czerwca 2018 roku (CZWARTEK I PIĄTEK)
(9:00 – 16:00)
Gdańsk
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia Business Centre,
Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk,
budynek Olivia Six, 12 piętro


Zakres tematyczny:

 1. Przedstawienie i omówienie studium przypadku.
 2. Definicja danych osobowych, przetwarzania danych osobowych, procesu przetwarzania danych osobowych, operacji przetwarzania danych osobowych i ich identyfikacja na przykładzie.
 3. Ustalenie zakresów obowiązywania prawa ochrony danych osobowych dla przykładowego przedsiębiorstwa.
 4. Role i odpowiedzialność w organizacji bezpieczeństwa danych osobowych – administrator danych osobowych, inspektor ochrony danych, kadra zarządzająca, specjaliści. Zgłoszenie inspektora do rejestru prowadzonego przez urząd ochrony danych osobowych.
 5. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych (z art. 6 RODO) – wskazanie podstaw dla firmy ze studium przypadku i omówienie pozostałych możliwości.
 6. Rozliczalność - podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem i przejrzystość, merytoryczna poprawność, celowość, minimalizacja, ograniczenie w czasie, bezpieczeństwo oraz privacy by design i privacy by default) – praca na przykładzie.
 7. Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania na podstawie studium przypadku, z wykorzystaniem przygotowanych wzorów.
 8. Przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków z wykorzystaniem wzorów formularzy dla przykładowej firmy.
 9. Możliwe sposoby postępowania z ryzykiem - wybór zabezpieczeń na podstawie analizy ryzyka dla firmy ze studium przypadku.
 10. Współpraca z dostawcami elementem zapewniania bezpieczeństwa – nowa treść umowy powierzenia i arkusze kontrolne.
 11. Przygotowanie klauzul informacyjnych i zgody oraz wybór sposobów przekazywania tych informacji.
 12. Realizacja praw osób, których dane dotyczą –  omówienie, tryb i wybór sposobów realizacji dla studium przypadku.
 13. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych na przykładach. Wymagania dla procedur.
 14. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych – procedury kontrolne.


Koszt warsztatów:

 • 990 zł netto (23% VAT)cena promocyjna
   
 • 1190 zł netto (+23% VAT)  cena regularna

Cena warsztatów obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, przerwy kawowe  oraz przerwy na lunch. Dla płacących za warsztaty co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.

ZGŁASZAM SIĘ NA WARSZTATY >>> 

Prowadzący:    
Monika Gierada-Sołtysek
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert - praktyk d.s. ochrony danych osobowych. Od 2009 roku zawodowo związana z tematyką bezpieczeństwa informacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 i systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301. Dotychczas wykonała ponad 200 audytów, przygotowała ponad 200 kompletów dokumentacji dla przedsiębiorstw z całej Polski i uczestniczyła w kontrolach GIODO. Obecnie prowadzi działalność konsultingową, pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w trójmiejskich firmach.

Kontakt:
Anna Goliszewska tel.: (58) 32 33 253, e-mail: anna.goliszewska@arp.gda.pl

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie