Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

[KOPIA] "RODO po 25 maja - kompendium praktycznej wiedzy dla firm" - seminarium, 10 sierpnia br.

Zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym zmian prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, które w praktyce oznaczają dla każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do wdrożenia przepisów unijnego rozporządzenia.

W trakcie seminarium zostaną omówione kluczowe wymogi prawne dotyczące przedsiębiorstw związane z rozpoczęciem stosowania RODO. Uczestnik seminarium ponadto uzyska praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia RODO w organizacji.

Nowe przepisy unijne dotyczą każdej organizacji, która przetwarza dane osobowe działając na terenie Unii Europejskiej. Zasady stosowania rozporządzenia są złożone, a kary za ich nieprzestrzegane znaczne (nawet do 20 mln EUR). Seminarium to szansa dla organizacji, które jeszcze nie wdrożyły wymagań prawnych przewidzianych przez unijne rozporządzenie.

Adresaci seminarium:
Seminarium dedykowane jest pracownikom kadry zarządzającej (managerom) przedsiębiorstw różnych branż, pracownikom działów kadr (HR), pracownikom innych działów przetwarzającym dane osobowe (dział marketingu, obsługi klienta) oraz pozostałym osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie.

Zakres tematyczny:
Podczas seminarium zostaną omówione następujące zagadnienia prawne:
1) czynności, jakie powinna podjąć organizacja zmierzające do prawidłowego wdrożenia RODO w firmie      (działania wdrożeniowe);
2) kluczowe zmiany i nowości wprowadzone przez RODO, a w szczególności:
• nowe zasady przetwarzania danych osobowych,
• obowiązki administratora danych osobowych w świetle RODO (m.in. tj. wprowadzenie stosownych procedur (wewnętrznych polityk), szacowanie ryzyka, wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, rejestrowanie czynności przetwarzania, zgłaszanie naruszeń ochrony danych itd.),
• status i zadania inspektora ochrony danych osobowych,
• kodeksy postępowań i certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych,
• warunki nakładania przez PUODO administracyjnych kar pieniężnych;
3) główne regulacje prawne nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a szczególności:
• sposób postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, 
• procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
• kompetencje nowego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• status i zadania Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, 
• odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem,
• administracyjne kary pieniężne,
• środki ochrony prawnej.

Część seminarium przeznaczona będzie na konsultacje i zadawanie pytań prowadzącemu.

Każdy uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W SEMINARIUM oraz opracowanie eksperckie pt. „RODO w firmie - analiza zmian i działania wdrożeniowe”  przygotowane przez prowadzącą Panią mec. Agnieszkę Bytof.

Termin i miejsce:
10 sierpnia 2018 r. (10:00 – 15:00)
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia  Business Centre,
Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk,
Budynek Olivia Six, 12 piętro

Koszt udziału w seminarium:

  • 349 zł netto (+23% VAT)

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie, bufet kawowy.
Dla płacących za seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT. 

ZGŁASZAM SIĘ NA SEMINARIUM >>>

PROWADZĄCY:

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie