Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

[KOPIA] KADRY- najnowsze wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych – szkolenie, 17 grudnia br.
Zapraszamy na szkolenie pt. „RODO w kadrach (HR) w świetle najnowszych  wytycznych URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”, podczas którego omówione zostaną najnowsze wytyczne organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych w miejscu pracy - opracowanie Poradnik dla pracodawców UODO-październik 2018. Tematem szkolenia będą kwestie związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy oraz w oparciu o tzw. cywilnoprawne lub niepracownicze formy zatrudnienia oraz rekrutacją. Ponadto omówione będą również działania wdrożeniowe, dokumentacja jaką należy prowadzić oraz błędy dotyczące RODO popełniane najczęściej w organizacjach.
 
Szkolenie dedykowane jest osobom zainteresowanym tematyką ochrony danych osobowych, w szczególności pracodawcom, kierownikom oraz pracownikom działów kadr (HR), inspektorom ochrony danych osobowych oraz pozostałym osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie.
 
Podczas szkolenia zostaną omówione w szczególności:
- Poradnik dla pracodawców UODO - październik 2018 - opracowanie zawierające najnowsze wytyczne organu nadzorczego dotyczące procesów rekrutacji i zatrudnienia (HR) – kluczowe zagadnienia prawne,
- działania wdrożeniowe RODO w organizacji – jak skutecznie wdrożyć RODO w obliczu nowych wytycznych organu nadzorczego,
- dokumentacja, jaką należy prowadzić w organizacji w świetle przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz wytycznych organu nadzorczego, 
- błędy wdrożeniowe RODO popełniane najczęściej w organizacji.
 
Każda z osób, biorąca udział w szkoleniu otrzyma CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.
 
Termin i miejsce:
17 grudnia br. w godz. 09.00 – 14.00 
siedziba Agencji  Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D w Olivia Business Centre, bud. Olivia Six, 12 piętro.
 
Koszt szkolenia:
290 zł netto (+23% VAT) / 356,70 zł brutto 
 
Cena obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, przerwy kawowe.
 
PROWADZĄCA:
MEC. AGNIESZKA BYTOF - RADCA PRAWNY
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo. Odbyła aplikację radcowską i po złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr wpisu GD/GD/2641. Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Bytof z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ekspert Zespołu Ekspertów Centrum Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dziedzinie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa pracy i ochrony danych osobowych, a także alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR) tj. mediacji i arbitrażu. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzonego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza we współpracy z Pracodawcami Pomorza w sprawach gospodarczych. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych oraz w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. Przeprowadza audyty prawne przedsiębiorstw oraz tworzy i wdraża procedury w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Wykładowca dedykowanych seminariów prawnych dla biznesu. Autor wypowiedzi medialnych oraz publikacji eksperckich z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.
 
 
KONTAKT:
Anna Goliszewska tel.: (58) 32 33 253, e-mail: anna.goliszewska@arp.gda.pl
Karolina Kwiatkowska tel.: (58) 32 33 113, e-mail: karolina.kwiatkowska@arp.gda.pl

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie