Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

[KOPIA] Mobbing i obowiązek przeciwdziałania – szkolenie, 7 lutego br.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców bezwzględny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej. Pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną bez względu na to kogo dotyczą nadużycia, a także musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Mobbing budzi duże kontrowersje oraz stwarza pracodawcom wiele problemów praktycznych. Wiedza na temat mobbingu, dyskryminacji, obowiązku wdrożenia polityki antymobbingowej jest bardzo słaba, jednocześnie rośnie ilość wygranych przez pracowników spraw o stosowanie mobbingu i dyskryminacji w pracy. Rosną też kary zasądzane na rzecz ofiar mobbingu. 

 

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR oraz wszystkich zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę. 


 
Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
- definicja mobbingu,
- rodzaje mobbingu,
- typowe działania mobbingowe. 


2. Skutki mobbingu.


3. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w miejscu pracy.


4. Prawa pracownika:
 - jak się bronić przed mobbingiem,
-  aspekty psychologiczne mobbingu, 
-  pracownicy szczególnie narażeni na mobbing.


5. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi:
- regulacje: Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, pragmatyk służbowych, 
- co powinien zrobić pracodawca,
- sposoby przeciwdziałania mobbingowi, zapobieganie i środki zaradcze.


6. Polityka antymobbingowa (korzyści, kluczowe elementy, przykłady, ankieta dotycząca występowania mobbingu). 


7. Podsumowanie. 

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu, umożliwiając omówienie istotnych kwestii dla uczestników.
 
Termin i miejsce szkolenia:
07.02.2019r. w godz. 9.00-15.00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, budynek SIX, XII piętro
 
Koszt:
- 399 zł netto (+23% VAT) / 490,77 zł brutto
 
Cena szkolenia obejmuje: materiały dydaktyczne, imienny certyfikat i przerwę kawową.  
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT. 
 
ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE >>
 
Prowadząca:
 
Dr Marta Zbucka – doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. L.LM, praktyk, menadżer, z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w największych przedsiębiorstwach w Polsce, w tym z 5 letnim jako dyrektor HR. Wdrażała program etyczny, pełniła funkcję Rzecznika ds. etyki w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Autorka monografii i publikacji z zakresu etyki, prawa pracy i praw człowieka. 

 

Kontakt:
Anna Goliszewska tel.: (58) 32 33 253, e-mail: anna.goliszewska@arp.gda.pl
Karolina Kwiatkowska tel.: (58) 32 33 113, e-mail: karolina.kwiatkowska@arp.gda.pl
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ, KURSÓW ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
W zależności od rodzaju dofinansowania oraz siedziby firmy dostępne są m.in. takie formy jak: 
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – jest to forma wsparcia dla pracowników i pracodawców, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie 80-100% kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy. W zależności od siedziby firmy informacji o naborach należy szukać w lokalnym Urzędzie Pracy.  

Projekt Open – jest to pożyczka nieoprocentowana, bez odsetek. Dzięki niej można sfinansować do 100% kosztów kształcenia. Przy sprawnym i terminowym spłacaniu rat pożyczki projekt może umorzyć zapłatę nawet 25% całej kwoty.
                                                                      Szczegóły   https://open.frp.pl/
Inwestuj w Rozwój - projekt przyznaje nieoprocentowane pożyczki bez odsetek wyłącznie na nierozpoczęte formy kształcenia.
                                                                      Szczegóły   http://inwestujwrozwoj.pl/


UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę na to, że rozpatrzenie wniosków jak i  formalności związane z finansowaniem lub dofinansowaniem form kształcenia mogą zająć nawet kilka tygodni. Ważne jest zachowanie terminów składania dokumentów. 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie