Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

[KOPIA] Komunikacja i obsługa cudzoziemców w świetle Ustawy 2.0. – 1 kwietnia br.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Komunikacja i obsługa cudzoziemców w świetle Ustawy 2.0.”. 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rekrutacją i obsługą kandydatów na studia z zagranicy. 

Uczestnicy szkolenia:
• zapoznają się z najważniejszymi, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi przyjmowanie i odbywanie studiów przez obcokrajowców. 
• sprawdzą, czy nowe przepisy wymagają dostosowania procesów obsługi kandydatów 
i studentów prowadzonych przez ich jednostki. 
• będą mieli okazję zastanowić się nad przyjętym w uczelni modelem komunikacji 
z kandydatami i studentami. 
• poznają skuteczne metody pracy z cudzoziemcami w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 

Szkolenie odbędzie się 1 kwietnia br. w godzinach 9:00-14:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D bud. SIX na XII piętrze. 
 
Program szkolenia:

1. Akty prawne regulujące proces przyjmowania cudzoziemców na studia
• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
• Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
• Ustawa o systemie oświaty 
• Ustawa o języku polskim
• Ustawa o cudzoziemcach
 

2. Proces rekrutacji cudzoziemców
• tryb i warunki rekrutacji
• podstawy podjęcia studiów
• dokumenty uprawniające do podjęcia studiów
• terminy w procesie rekrutacji
 

3. Akty prawne regulujące proces obsługi studentów z zagranicy
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
• Ustawa o cudzoziemcach
• Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
 

4. Obsługa cudzoziemców – aspekty formalne
• proces kształcenia
• dokumentowanie toku studiów
• wzory zaświadczeń  
• sprawozdawczość
 

5. Obsługa cudzoziemców – aspekty komunikacyjne
• komunikacja w procesie rekrutacji
• kanały komunikacji 
• język komunikatów
• sytuacje trudne i konfliktowe
 

Termin i miejsce szkolenia:
1 kwietnia 2019r. godz. 9:00 – 14:30

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia Business Centre,
Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk,
budynek Olivia Six, 12 piętro
 
Koszt szkolenia:

• 599 zł netto/osoba
• 736,77 zł brutto / osoba 

Cena netto = cena brutto (100% finansowanie szkolenia ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43. ust 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11.03.2004 od towarów i usług (Dz. U. 2017.1221 j.t.). 

Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, przerwy kawowe, lunch, certyfikaty, materiały dydaktyczne.
 
ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE >>>
 

Prowadząca: 

Joanna Laskowska - od 7 lat kieruje Biurem Rekrutacji Studentów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Dziale Współpracy z Zagranicą pracuje od 11 lat. Wielokrotny uczestnik targów i misji edukacyjnych za granicą. Od 4 lat prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej w kraju i za granicą (m. in. na Nowosybirskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym) oraz autorskie szkolenia z zakresu rekrutacji i obsługi cudzoziemców. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą komunikacji międzykulturowej oraz wielokulturowości w przestrzeni uniwersytetu. Współautorka skryptu „Kształtowanie kompetencji międzykulturowej” (Klimek B., Laskowska J., Katowice 2014).
 
Kontakt: 
Katarzyna Moszczyńska tel. 58 32 33 143 email: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl 
Karolina Kwiatkowska tel. 58 32 33 113 email: karolina.kwiatkowska@arp.gda.pl

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie