Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach – Przedłużone Wsparcie Pomostowe
18 kwietnia 2012r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę Beneficjentów Pomocy, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Młodzi w Biznesie".

Ogłoszenie o wynikach - Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna

29 lutego 2012r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę Beneficjentów Ostatecznych, którym została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna w ramach projektu " Młodzi w Biznesie".

Młodzi w Biznesie – nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Od 21 lutego do 30 marca 2012 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Młodzi w Biznesie".

Młodzi w Biznesie – nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Od 20 do 22 lutego 2012 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu "Młodzi w Biznesie".  Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków dotyczące przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej zaplanowane jest na 27 lutego br. Ważne: jest to ostatnie posiedzenie KOW JDI zaplanowane w ramach MwB.

Młodzi w Biznesie - ważny komunikat

Uwaga!
Informujemy, iż w związku z obowiązkiem monitorowania 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej od momentu jej rozpoczęcia przez Beneficjentów Pomocy projektu „Młodzi w Biznesie”, wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej do końca listopada br. W indywidualnych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z Koordynatorem projektu Panią Katarzyną Moszczyńską, email:katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 253.

Ogłoszenie o wynikach – Podstawowe Wsparcie Pomostowe

14 grudnia 2011r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę Beneficjentów Pomocy, którym zostało przyznane podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu "Młodzi w Biznesie".

Młodzi w Biznesie – nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Od 19 września 2011r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Młodzi w Biznesie".
Młodzi w Biznesie - wyniki III etapu rekrutacji
4 maja 2011 r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza SA zatwierdził, po procedurze odwoławczej, listę osób przyjętych do projektu 'Młodzi w Biznesie' PO KL 6.2.
Młodzi w Biznesie - III etap rekrutacji
III etap rekrutacji będzie składał się z dwóch spotkań:

1. Test psychologiczny i indywidualna rozmowa z psychologiem.
2. Indywidualna rozmowa z doradcami przedsiębiorczości.
Młodzi w Biznesie - wyniki oceny merytorycznej
Po zakończeniu procedury odwoławczej Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził 1 kwietnia br. wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Młodzi w biznesie” oraz listę osób, które zakwalifikowały się do III etapu rekrutacji.
Lista rankingowa po ocenie merytorycznej
23 marca 2011r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę rankingową po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych osób ubiegających się o przyjęcie do projektu "Młodzi w biznesie" PO KL 6.2.
Wyniki oceny formalnej grupy strategicznej
Podajemy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu "Młodzi w Biznesie" PO KL 6.2 wyłącznie dla grupy strategicznej - osób zwolnionych z winy pracodawcy zarejestrowanych jako bezrobotne.
Zakończenie naboru do projektu

Informujemy, że w dniu 15 marca 2011r. zakończyliśmy nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Młodzi w biznesie”. Zgodnie z zapisem w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa nabór został zakończony po przyjęciu minimalnej liczby zgłoszeń spełniających kryterium grupy strategicznej – osoby zwolnione z winy pracodawcy i zarejestrowane jako bezrobotne.

Młodzi w Biznesie
Uwaga, informujemy, że z dniem 23.02.2011 wznawiamy rekrutację do projektu „Młodzi w biznesie” wyłącznie dla osób z grupy strategicznej, które nie ukończyły 25 roku życia jednocześnie są osobami zwolnionymi z winy pracodawcy i zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie