Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Pomorska Akademia Biznesu"

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Akademia Edukacji Regionalnej zaprasza Beneficjentów Pomocy projektów "Pomorska Akademia Biznesu" oraz "Równi w Biznesie" do udziału w konferencji, która odbędzie się dnia 18 października br. w Sopocie, Hotel Europa, Al. Niepodległości 766. Podczas spotkania zostanie podsumowana realizacja projektu "Pomorska Akademia Biznesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2. Uczestnicy dowiedzą się także o możliwościach finansowania dalszego rozwoju firmy z różnych źródeł oraz poznają zasady zarządzania relacjami interpersonalnymi w biznesie.


Ramowy program konferencji do pobrania tutaj.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego. Uzupełniony formularz należy wysłać drogą mailową na adres: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl lub faksem na numer (058)  32 33 278. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.


Wszelkich informacji związanych z konferencją udziela Pani Katarzyna Moszczyńska tel. (58)  32 33 253 e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl oraz Pani Sabina Szuta tel. (58) 32 33 243, e-mail: sabina.szuta@arp.gda.pl.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie