Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Szkolenia na miarę mikrofirm

Szkolenia na miarę mikrofirm

 

Projekt Szkolenia na miarę mikrofirm jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w terminie od  września  2010 r. do sierpnia 2011 r. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby sektora mikroprzedsiębiorstw, zdefiniowane między innymi dzięki badaniu sektora MSP województwa pomorskiego realizowanego w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego.


Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, iż mikrofirmy rzadziej korzystają z usług szkoleniowych niż większe podmioty sektora MŚP. Jako główne przyczyny wymienia się: brak czasu, ograniczenia budżetowe, program szkoleń niedopasowany do potrzeb mikrofirm.


W przypadku projektu Szkolenia na miarę mikrofirm zakres szkoleń i ich tematyka została przygotowana po konsultacjach z odbiorcami projektu. Projekt skierowany jest do zamkniętej grupy pracowników i właścicieli mikroprzedsiębiorstw. Grupą docelową stanowią przedsiębiorstwa, które pozyskały dofinansowanie na inwestycje w ramach RPO WP i stanęły przed nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem firmy i efektywnym zarządzaniem.

 

Zaplanowane szkolenia umożliwią podniesienie kwalifikacji w czterech obszarach:
- Marketing i sprzedaż
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Finanse przedsiębiorstwa
- Business English


Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 

Kontakt:
Karolina Freda - Jędrzejewska
+48 ( 58) 32 33 202
karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl

 

  • -
  • -