Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Szkolenia na miarę mikrofirm

 

Projekt Szkolenia na miarę mikrofirm jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w terminie od  września  2010 r. do sierpnia 2011 r. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby sektora mikroprzedsiębiorstw, zdefiniowane między innymi dzięki badaniu sektora MSP województwa pomorskiego realizowanego w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego.


Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, iż mikrofirmy rzadziej korzystają z usług szkoleniowych niż większe podmioty sektora MŚP. Jako główne przyczyny wymienia się: brak czasu, ograniczenia budżetowe, program szkoleń niedopasowany do potrzeb mikrofirm.


W przypadku projektu Szkolenia na miarę mikrofirm zakres szkoleń i ich tematyka została przygotowana po konsultacjach z odbiorcami projektu. Projekt skierowany jest do zamkniętej grupy pracowników i właścicieli mikroprzedsiębiorstw. Grupą docelową stanowią przedsiębiorstwa, które pozyskały dofinansowanie na inwestycje w ramach RPO WP i stanęły przed nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem firmy i efektywnym zarządzaniem.

 

Zaplanowane szkolenia umożliwią podniesienie kwalifikacji w czterech obszarach:
- Marketing i sprzedaż
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Finanse przedsiębiorstwa
- Business English


Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 

Kontakt:
Karolina Freda - Jędrzejewska
+48 ( 58) 32 33 202
karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie