Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zarządzanie sobą w czasie

 

Cel: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania czasu swojego i współpracowników.

 
 Program:
1. Podstawowe informacje na temat naszego indywidualnego czasu.
·         Czym jest nasz indywidualny czas?
·         Krzywa wydajności – pozwala zaobserwować, w jakich godzinach jesteśmy najbardziej wydajni oraz pomoże stworzyć indywidualną krzywą wydajności.
·         Najpierw płać sobie" – czyli kiedy najlepiej brać się do działania.
·         Przekonania – pokazanie, jak ważne są nasze własne doświadczenia i przekonania.

2.    Złodzieje czasu.
·         Identyfikacja złodziei czasu – rozpoznanie typowych w naszym codziennym życiu złodziei czasu i metody skutecznego wpływania na nie.
·         Krąg zainteresowań i krąg wpływu – pozwala zaobserwować ile energii poświęcamy na zadania przez nas lubiane i nie lubiane.
·         Koło czasu – rozpoznanie czasochłonnych zadań, na które nie mamy wpływu
Stres jako typowy złodziej czasu – skuteczne sposoby walki ze stresem.
3. Skuteczne sposoby zarządzania swoim czasem.
·         Planowanie dnia – czyli jak umiejętnie zaplanować nasz 24 godzinny czas dobowy.
·         Delegowanie zadań – umiejętne rozdysponowanie zadań.
·         Narzędzia służące skutecznemu planowaniu zadań – jak skutecznie wykorzystać dostępne nam pomoce w postaci kalendarzy, karteczek, poczty elektronicznej i wszystkich innych gadżetów.

4. Skuteczne planowanie zadań.
·         Metoda ABC
·         Zasada Pareto
·         Zasada Eisenhower’a
·         Mind map – metody skutecznego tworzenia planów działania

5. Umiejętność wyznaczania celów.
·         10 warunków poprawności celu – zasady poprawnego formułowania celów.
·         Strategia Disney’a – strategia , która daje możliwość spojrzenia na cele z trzech punktów widzenia: marzyciela, realisty i krytyka.
·        Godiva Pattern – to ćwiczenie pozwala zmotywować się, za pomocą generowanych
       obrazów, do wykonywania zadań odkładanych na później.

6. Zarządzanie sobą w czasie w perspektywie długoterminowej.
·        Deklaracja misji życiowej – dzięki temu modułowi, możemy spojrzeć na nasze dotychczasowe działania z punktu widzenia obserwatora i różnej perspektywy czasowe.j
·         Wrota sukcesu – ćwiczenie pozwalające spojrzeć na nasze cele z różnychperspektyw czasowych, a także uczy przekładania marzeń na cele do realizacji.

Korzyści z odbytego szkolenia:
·   Poznanie skutecznych metod i technik pozwalających na bardziej efektywne planowanie
   swojego dnia.
·   Wypracowanie w sobie nawyków skutecznego działania.
·   Nabycie wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie „złodziei Twojego czasu” i skutecznego
   eliminowania ich.
·   Nabycie umiejętności wyznaczania priorytetów i motywujących celów.
·   Poznanie korzyści wynikających z delegowania zadań.
·   Poznanie zasad planowania zadań osobistych i zawodowych.
·   Poznanie skutecznych metod jakimi swoim czasem zarządzają ludzie sukcesu.
·   Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wystawiany w języku polskim oraz angielskim.
·   Odbycie szkolenia w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie