Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Trening asertywności

Cel: Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowań asertywnych.

 
 Program:
1. ABC asertywności – czyli krótkie vademecum wiedzy o asertywności
·         Czym jest a czym nie jest asertywna postawa?
·         Po co nam asertywność w życiu?
·         Dlaczego warto być asertywnym – różne zastosowania asertywności w życiu osobistym i w
       pracy.
·         Jestem asertywny... czasami – dlaczego mimo chęci nie tak łatwo być asertywnym?
·         Identyfikacja rozbieżności między wolą, a postawą.

2.    Czy asertywność może być sposobem na lepsze wykorzystanie czasu?
·         Koncentracja na swoich priorytetowych zadaniach, czyli jak nie przyjmować podrzuconych kukułczych jaj.
·         Sposoby na skuteczne asertywne odmawianie.
·         Jak oszczędzać czas i mieć więcej energii dzięki asertywnemu wyrażaniu swojego zdania, opinii.

3. Asertywność między słowami – ciało i głos kluczowe czynniki budujące asertywność.
·         Tempo, intonacja, głośność – jak inni słyszą asertywność?
·         Postawa, gesty – jak inni widzą asertywność?
·         Praca z kamerą nad budowaniem pewności siebie i postawy asertywnej (odmawianie,
       przyjmowanie krytyki, wyrażanie własnego zdania) - analiza nagrań symulacji, scenek
       wsparta indywidualnymi wskazówkami od trenerów, trening inicjujący zmianę niechcianych
       nawyków).

5. Efektywne sposoby na typowe i nietypowe trudności:
·         Zanim sięgniesz po zaplecze - 4 kroki Pameli Butler – czyli asertywne wyrażanie sprzeciwu.
·         Wejdź w nie swoje buty – przyjmowanie perspektywy rozmówcy - jak reagować na słuszne i
       niesłuszne pretensje, wyrzuty, żale?
·         Pod ostrzem krytyki – konstruktywne sposoby przyjmowania krytyki (krytyka zawoalowana,
       słuszna, częściowo słuszna, z zaskoczenia itd.)
·         Analiza typowych sytuacji, wypracowanie pożądanych wzorców zachowania i trening zmian
       w zachowaniu.
 
Korzyści z odbytego szkolenia:
·  Zwiększenie osobistej efektywność w kontaktach interpersonalnych – większa siła wpływu, 
  pewność siebie, umiejętności prezentowania własnego zdania.
· Zwiększenie ilość czasu poświęcanego na wybrane przez siebie aktywności.
· Nabycie umiejętność dbania w efektywny sposób o własne interesy z zachowaniem wysokiej
 satysfakcji z relacji z innymi ludźmi.
· Poprawienie skuteczność w sytuacjach konfliktowych – szybsze rozwiązywanie konfliktów,
  większa ilość energii i zadowolenia z siebie.
· Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wystawiany w języku polskim oraz angielskim.
·  Odbycie szkolenia w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie.

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie