Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Leadership – fakt czy farsa?


Cel:
Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności na temat wypełniania obowiązków lidera - przywódcy.

Program:
·         Co czyni Cię przywódcą, dlaczego inni mają Cię tak nazywać?
·         Atrybuty przywódcy/ lidera - jak to się ma do codziennej pracy.
·         Przywództwo oparte na zasadach – dlaczego zasady są ważne.
·         Niepisane reguły w organizacji – czym są i czym mogą grozić.
·         Źródła władzy lidera i efektywne sposoby jej wykorzystania.
·         Style przewodzenia – dobór do sytuacji, ludzi, zadań.
·         Jak dobieramy ludzi do zespołów – talenty i umiejętności.
·         Tworzenie efektywnych zespołów w organizacji.
·         Zachowanie w zespole – jak kierować procesem grupowym.
·         Co ułatwia i utrudnia pracę zespołów/ całych organizacji?

 
Korzyści z odbytego szkolenia:
 
Dla uczestnika:
·   Nabycie wiedzy na temat tego,  jakie atrybuty musi POSIADAĆ efektywny przywódca.
·   Zaproszenie do refleksji – czym są zasady w pracy i dlaczego mogą pomóc w byciu 
   skutecznym liderem.
·   Poznanie praktycznych sposobów postępowania jako szef w określonych sytuacjach.
·   Poznanie metod i zasad efektywnego doboru ludzi do zespołów.
·   Praktyczne wskazówki, jak być liderem dla różnych ludzi.
 
Dla firmy:
·  Inwestycja w postawy szefów, które staną się kołem zamachowym w organizacji.
·   Zmotywowani i lojalni podwładni, którzy zostaną przy swoich inspirujących szefach.
·   Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wystawiany w języku polskim oraz angielskim.
·  Odbycie szkolenia w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie