Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Coaching menedżerski

 

 Cel: Podniesienie efektywności procesów coachingowych w organizacji (firmie i instytucji) poprzez kompleksowy rozwój umiejętności, przekazanie wiedzy i tzw. najlepszych praktyk oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami na temat szeroko rozumianych procesów coachingowych w biznesie – od strony ich organizacji i zarządzania, a przede wszystkim z punktu widzenia umiejętności coacha niezbędnych do prowadzenia sesji coachingowych (najważniejszego elementu coachingu).

Program:

Dzień pierwszy
 

·         Rodzaje coachingu w firmie i organizacji. Miejsce coachingu pośród innych dziedzin HR.

·         Komunikacja interpersonalna, wywieranie wpływu, motywowanie w procesie coachingu.

·         Narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w coachingu:

o    Poszukiwanie informacji.

o    Wypowiedź rozumiejąca.

o    Podsumowanie.

o    Twórcze budowanie.

·         Informacja zwrotna w procesie rozwijania umiejętności.

·         Rola komunikatu JA w komunikacji coachingowej.

·         Elementy asertywności.

·         Budowanie zaufania i dobrej relacji pomiędzy coachem, a uczestnikiem – sztuka słuchania.

·         Komunikaty niewerbalne – wzmocnienie komunikacji coachingowej.


Dzień drugi

·         Zasady coachingu wewnętrznego.

·         Sesja coachingowa – podstawa procesu coachingowego.

·         Modele coachingu:

o    GROW.

o    KASIA.

·         Ustalanie celów:

o    Model SMART.

o    Cele osobiste, a cele biznesowe.

o    Uzgadnianie celów ze sponsorem.

o    Zmiana celów.

·         Praca na zasobach uczestnika coachingu:

o    Odkrywanie.

o    Rozwijanie, utrwalanie, przenoszenie i inne techniki rozszerzania zasobów uczestnika coachingu.

·         Praca nad motywacją do zmiany uczestnika coachingu:

o    Poznanie systemu wartości, postaw i celów.

o    Identyfikacja rzeczywistych „kotwic” motywacyjnych.

·         Zagrożenia dla motywacji – stagnacja, wypalenie, odwrócenie uwagi i inne.

·         Działania wdrożeniowe:

o    Prace i zadania pomiędzy sesjami.

o    Pierwsze i kolejne kroki.

o    Wsparcie otoczenia.

o    Follow-up po zakończeniu procesu.
 

Dzień trzeci

·         Trudne sytuacje w coachingu:

o    Trudni uczestnicy.

o    Trudne tematy.

o    Niepożądane reakcje sponsorów

o    Konflikty na tle coachingu.

·         Elementy niestandardowych metod coachingowych:

o    Coaching prowokatywny.

o    Ustawienia systemowe.

o    Programowanie neurolingwistyczne (NLP).

·         Coaching systemowy w przedsiębiorstwie i organizacji:

o    Powiązanie z innymi systemami.

o    Pomiar efektywności procesu.

o    Budowanie projektów coachingowych.

·         Wybór uczestników coachingu:

o    Grupy – wysokiej efektywności, wysokiej dojrzałości, wysokiej motywacji.

o    Komunikacja wokół coachingu – z innymi działami w firmie, z klientami.

o    Rozwój umiejętności coachingowych.

Superwizja/interwizja/mentoring w rozwoju umiejętności coachingowych.
 
Korzyści z odbytego szkolenia:
Dla uczestnika:
Udział w unikalnym szkoleniu, dzięki któremu uczestnik szkolenia:
·  uzyska wiedzę w jaki sposób zbudować zdrowe relacje z podwładnymi;
·  wypracuje efektywne metody wydobywania talentów ze swoich podwładnych;
·  dowie się jak wprowadzać zmiany w sposobie pracy i myślenia podwładnych;
·  zdobędzie praktyczne narzędzia postępowania w procesie planowania i rozwijania umiejętności podwładnych;
·   przekona się, że coaching to efektywna metoda prowadząca do większej samodzielności podwładnych i większej ilości Twojego wolnego czasu.
 
Dla firmy
·  Szkolenie przyczyni się do systemowego rozwijania swoich umiejętności przez pracownika, co przyniesie korzyść w postaci lepszej obsługi klientów firmy.
·   Szefowie znajdą więcej czasu na rozwijanie nowych obszarów biznesowych, co przyczyni się do stałego wzmacniania organizacji.
·   Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wystawiany w języku polskim oraz angielskim.
·  Odbycie szkolenia w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie.
 

 

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie