Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach - Przedłużone Wsparcie Pomostowe
30 marca 2011r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę Beneficjentów pomocy, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Równi w Biznesie".
Ogłoszenie o wynikach - Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna
23 lutego 2011r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę Beneficjentów Ostatecznych, którym została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna w ramach projektu "Równi w Biznesie".
Równi w Biznesie - Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Od 3 do 28 lutego 2011 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Równi w Biznesie".
Równi w Biznesie - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Od 8 do 11 lutego 2011 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu "Równi w Biznesie".
Ogłoszenie o wynikach - Podstawowe Wsparcie Pomostowe
8 grudnia 2010r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę Beneficjentów Ostatecznych, którym zostało przyznane podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu "Równi w Biznesie".
Równi w Biznesie - nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Do 26 listopada 2010r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Równi w Biznesie".
Równi w Biznesie - wyniki IV etapu rekrutacji

25 sierpnia 2010 r. Zarząd Agencji Rozwoju zatwierdził, po procedurze odwoławczej, listę osób, które będą kontynuowały udział w projekcie "Równi w Biznesie" PO KL 6.2 .

 

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie.

Równi w Biznesie - IV etap rekrutacji

11 sierpnia 2010 r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę rankingową osób, które brały udział w IV etapie rekrutacji projektu "Równi w Biznesie" PO KL 6.2 .

 

Komisja Rekrutacyjna przyjęła do oceny 46 biznes planów.

 

Beneficjenci mają możliwość odwołania się od wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie)  w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w terminie trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników IV etapu rekrutacji na stronie internetowej.

 

Lista rankingowa

Równi w Biznesie - wzory dokumentów

Poniżej znajdują się wzory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Równi w Biznesie", a także wzory umów jakie będą podpisywane z uczestnikami, którzy będą otrzymywali wsparcie.

 

Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Równi w Biznesie - wyniki III etapu rekrutacji

19 maja 2010 r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził, po procedurze odwoławczej, listę osób przyjętych do projektu "Równi w Biznesie" PO KL 6.2.

 

Poniżej zajdziecie Państwo listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.
Lista Beneficjentów ostatecznych

 

Zapraszam również do zapoznania się z harmonogramami szkoleń podstawowych dla poszczególnych grup.
Harmonogram szkoleń podst. - gr.1
Harmonogram szkoleń podst. - gr.2
Harmonogram szkoleń podst. - gr.3

 

6 maja 2010 r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę rankingową osób ubiegających się o przyjęcie do projektu "Równi w Biznesie" PO KL 6.2.

 

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) dopuściła możliwość zwiększenia grupy Beneficjentów, którzy zostaną przyjęci do projektu, tym samym udział w szkoleniach podstawowych i doradztwie podstawowym będzie możliwy dla 50 osób (w tym 32 kobiet i 18 mężczyzn).

 

Wstępny harmonogram szkoleń podstawowych zostanie zamieszczony na stronie internetowej do 14 maja br.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu "Równi w Biznesie"

następna strona »

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie