Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Zaprojektuj Swój Zysk (Z+S+Z)

„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., pełni rolę partnera regionalnego projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” realizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Projekt dostarczy specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa i projektanci dowiedzą się, jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać wprowadzeniem ich na rynek. Przedsięwzięcie ułatwi polskim przedsiębiorcom podniesienie konkurencyjności ich produktów na rynku poprzez profesjonalne zastosowanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Projektantom z kolei, dzięki nabytym kompetencjom i umiejętnościom współpracy z podmiotami rynkowymi projekt umożliwi aktywny udział w tworzeniu innowacyjnych produktów rynkowych.

W ramach projektu zbudowana zostanie sieć współpracy z ośrodkami i instytucjami gospodarczymi, akademickimi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami transferu technologii, parkami naukowo-technologicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, dzięki której powstanie trwałe otoczenie biznesowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi działaniami w projekcie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2008 r. - 30 grudnia 2011 r.
 

Kontakt:
Agata Fiech, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
 +48 22 860 02 60, agata_fiech@iwp.com.pl

Marcelina Przybysz, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
+48 58 32 33 145, marcelina.przybysz@arp.gda.plProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie