Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne usługi informacyjne za posrednictwem formularzy on-line są chwilowo niedostępne.

Zapraszamy również do kontaktu z Punktem Konsultacyjnym w Agencji Rozwoju Pomorza pod nr tel. 58 32 33 106, adresem e-mail: konsultacje@arp.gda.pl

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym RPO WP pod numerem telefonu 58 32 33 236, e-mailem: informacje@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie