Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Projekty zrealizowane

Młodzi w Biznesie (POKL 6.2) - projekt szkoleniowo - doradczy, w ramach którego 36 osób do 25 roku życia otrzymało wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każdy z uczestników miał zagwarantowany pakiet szkoleń oraz doradztwa związanego z biznesem. Uczestnicy projektu wnioskowali o pomoc finansową w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (maksymalna kwota wsparcia wynosiła 40 tys. zł) oraz wsparcia pomostowego. W efekcie realizacji projektu pomorski rynek poszerzył się o 36 nowych mikro firm.
 

Równi w Biznesie (POKL 6.2) - projekt szkoleniowo - doradczy, którego celem było wsparcie 45 osób w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy uczestnik projektu miał zagwarantowany pakiet szkoleń i doradztwa związanego z biznesem. Poza tym 45 Beneficjentów otrzymało wsparcie finansowe, przyznaliśmy jednorazowe dotacje, których łączna wartość przekroczyła milion złotych.
W ramach projektu powstało 45 mikroprzedsiębiorstw.

 

Pomorska Akademia Biznesu (POKL 6.2) - to projekt szkoleniowo-doradczy, którego celem było aktywne wsparcie osób dążących do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez samozatrudnienie oraz budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego. W ramach projektu pomocą zostały objęte osoby, dla których zagwarantowane zostały szkolenia (formy finansowania MŚP, rodzaje księgowości, formy opodatkowania, zasady pisania biznes planów, marketing) oraz doradztwo (indywidualne porady ekspertów dla każdego uczestnika) w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymali wsparcie pomostowe (średnio 900zł) na opłacenie bieżącej działalności firmy  oraz jednorazową dotację inwestycyjną (do 40 tyś zł) na podstawowe zakupy umożliwiające działalność.
W ramach projektu "Pomorska Akademia Biznesu" powstały 24 prężnie rozwijające się mikroprzedsiębiorstwa.

Lista firm powstałych w projekcie "Pomorska Akademia Biznesu"
Okres realizacji: styczeń 2009 - grudzień 2010. Wartość projektu: 1 955 587 PLN

                                          Od absolwenta do przedsiębiorcy (ZPORR 2.5) - to projekt szkoleniowy składający się z trzech elementów: szkolenia, doradztwa i pomocy finansowej. W ramach szkoleń, na które przeznaczone są 72 godz., uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi formami finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, rodzajami księgowości i formami opodatkowania. Uczą się pisania biznes planów i wykorzystywania zasad marketingu. Każdy z uczestników może również skorzystać z porad (10 godz.) u indywidualnego doradcy, Na pomoc finansową natomiast składa się wsparcie pomostowe i jednorazowa dotacja inwestycyjna. Wsparcie pomostowe to miesięcznie wypłacane transze w wys. 700 zł, które mają być przeznaczone przede wszystkim na opłacanie składek związanych z prowadzeniem firmy. Jednorazowa dotacja inwestycyjna to grant do 20 tys. zł, który ma umożliwić sfinansowanie wszystkiego, co związane jest z funkcjonowaniem nowopowstałej firmy.
W ramach projektu "Od absolwenta do przedsiębiorcy" swój biznes rozpoczęły 23 osoby, które prowadzą prężnie rozwijające się mikroprzedsiębiorstwa, oto niektóre z nich:

Michał Szlaga Fotografia
Pracownia Florystyczna Aleksandra Ciecholewska
Open-Productions Łaźniak Sp. j.
Portal Praktyk

Okres realizacji: styczeń 2006 - marzec 2008 Budżet: 1 111 661 PLN

                                         

 

Pomorska Akademia Przedsiębiorczości (SPO RZL 2.3a) - to innowacyjny projekt szkoleniowy, którego celem jest podniesienie konkurencyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie szkoleń z zakresu:
1. Polityki personalnej
2. Zarządzania projektami
3. Poprawy organizacji pracy
4. Skutecznej sprzedaży
5. Zarządzania personelem.
Projekt zakłada, że szkolenia nie będą utradniały ich uczestnikom pełnienia codziennych obowiązków. W związku z tym zostały zorganizowane jako intensywne, czterogodzinne warsztaty.
W okresie od maja 2006 do czerwca 2007 zorganizowaliśmy 37 szkoleń, w których wzięło udział 455 uczetników ze 126 różnych przedsiębiorstw.

Okres realizacji: maj 2006 - czerwiec 2007 Wartość projektu: 166 600 PLN

                                                      

 

 

PROJEKTY, W KTÓRYCH BRALIŚMY UDZIAŁ
Firma XXI w. Program szkoleń wspierających rozwój eBiznesu (SPO RZL 2.3b) - Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przez Ecorys Polska Sp. z o.o.
Akademia Edukacji Regionalnej pełniła, w województwie pomorskim, funkcję Biura Regionalnego Projektu. Od stycznia do lipca 2007 r. zrealizowaliśmy 6 szkoleń z zakresu wsparcia dla firm w działalności w Internecie oraz 4 szkolenia na temat zastosowania podpisu elektronicznego. W obu modułach szkoleniowych wzięło udział 128 osób.

Turystyka Wspólna Sprawa (SPO RZL 2.3b) - Ogólnopolski projekt szkoleniowo - doradczy dla przedsiębiorstw turystycznych, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum firm: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., F5 Konsulting Sp. z o.o., JDJ Bachalski Sp. z o.o., Central Europe Trust Polska Sp. z o.o., Migut Media S.A.
Akademia Edukacji Regionalnej na zlecenie F5 Konsulting Sp. z o.o. przygotowała w województwie pomorskim szkolenie pt."Wsparcie dla przedsiębiorstw turystycznych ze środków funduszy europejskich 2007 - 2013". W okresie wrzesień - grudzień 2007 r. odbyły się 4 szkolenia z tego zakresu.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie