Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Komunikat dla grantobiorców konkursów IMPULS dotyczący zmian w realizowanych projektach

Zgodnie z zapisami pkt. 2.4 Regulaminu Konkursu Grantowego IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, co do zasady nie ma możliwości wprowadzania zmian rzeczowych w projektach.

W związku z tym, należy przyjąć, iż zaakceptowany na etapie oceny merytorycznej budżet projektu, jest ostateczny i grantobiorca jest zobowiązany do jego realizacji w takim zakresie.

  • data: 2023-01-05

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie