Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

O ŚTP

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w roku 2022 jest organizowany w dniach 14-20 listopada.

To międzynarodowy projekt promujący przedsiębiorczość. Inicjatywa jest prowadzona od 15 lat, a obecnie wydarzenia są organizowane w 200 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, konferencje, debaty i kampanie promocyjne z zakresu:

 • zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej,
 • budowania sieci kontaktów,
 • rozwijania start-upów,
 • powrotu na rynek pracy,
 • negocjowania umów z pracodawcą,
 • budowania własnej marki,
 • oraz wielu innych zagadnień.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia i popularyzację idei, jakie mu przyświecają.
 
W województwie pomorskim koordynatorem regionalnym jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., która organizuje wydarzenia oraz koordynuje wszystkie działania Partnerów w regionie pomorskim. 
 

ŚTP W LICZBACH

W dniach 8-14 listopada 2021 odbyła się 14. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Podczas niej po raz pierwszy wszystkie wydarzenia i spotkania zrealizowano on-line, Wyniki ogólnopolskie to:

 • 1 202 Partnerów
 • 784 wydarzeń
 • 51 967 uczestników

Wyniki w województwie pomorskim:

 • 40 Partnerów
 • ponad 80 Wydarzeń
 • ponad 12 000 uczestników

Podczas 11 edycji w 2018 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. otrzymała nagrodę za największą liczbę wydarzeń zorganizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2018 roku - ponad 100 wydarzeń na terenie województwa.

 

KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKI

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości została powołana przez grupę młodych ludzi, którzy poznali się i zaczęli działać razem w Forum Młodych Lewiatan – nieformalnej grupie działającej przy Konfederacji Lewiatan.

Zespół składa się z ludzi aktywnych, o różnorodnym doświadczeniu zawodowym. Ich działalność w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, a także działalność naukowa oraz studia w kraju i za granicą – przekładają się na szeroką wiedzę o możliwościach rynku pracy.

Zadaniem Fundacji jest m.in. włączanie osób defaworyzowanych w rynek pracy, aktywizacja społeczna, działalność na rzecz ludzi młodych i promocja przedsiębiorczości.

kontakt@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

 • logo_fund_pl (6)

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
  Zdjęcia na stronie