Oni Już Otrzymali Dotacje

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości


Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy


Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa

« poprzednia strona