Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki konkursu grantowego nr SPE.03.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego  nr SPE.03.2022 "Pomorski system Usług Doradczych”. 

Informujemy, iż alokacja na konkurs wynosi 5 mln zł, na dzień 25.10.2022 r. złożono wnioski o udzielenie grantu na kwotę dofinansowania 1.928.765,12 zł, nabór wniosków kończy się w dniu 30.11.2022 r.

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie