Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dofinansowanie usług doradczych w ramach funduszy strukturalnych 2004-06 dostępne było w ramach następujących działań:

 • Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.1 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (SPO-WKP 2.1)
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości (ZPORR 2.5)
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (ZPORR 2.6)
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa (ZPORR 3.4)

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie