Dotacja Na Inwestycję

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w ramach funduszy strukturalnych 2004-06 korzystają z możliwości sfinansować części swoich inwestycji z dotacji w ramach dwóch działań:

  • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO-WKP 2.3)
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.2.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Dotacje na innowacyjne inwestycje (SPO-WKP 2.2.1)
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa (ZPORR 3.4)