Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lata 2004 - 2006

Unia Europejska w ramach polityki strukturalnej prowadzi działania mające służyć wyrównaniu poziomu życia we wszystkich krajach członkowskich wspólnoty. Unijne Fundusze Strukturalne to między innymi ponad 16 miliardów euro wykorzystywanych przez Polskę w latach 2004-2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Celem tego planu było rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju - gospodarki zapewniającej wzrost zatrudnienia.

 

Plan koncentrował się na pięciu priorytetach:

1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
2. Rozwój zasobów ludzkich
3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
4. Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
5. Transport i gospodarka morska

 

Priorytety te zostały rozpisane na siedem Programów Operacyjnych:

1. Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL)
2. Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)
3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
5. Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-ROW)
6. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb( SPO-Ryby)
7. Sektorowy Program Operacyjny - Transport (SPO-T)

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie