Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

SPEKTRUM – ważna informacja dla firm zainteresowanych otrzymaniem grantu

Firmy zainteresowane otrzymaniem grantu w systemie SPEKTRUM zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach Agencji Rozwoju Pomorza, a także do subskrypcji newslettera. W najbliższym czasie zostanie opublikowana informacja o kolejnym konkursie grantowym.

Niezależnie od harmonogramu kolejnego naboru wniosków można zgłaszać firmy zainteresowane grantami na zakup usług doradczych do badania wstępnego, a także do pogłębionego badania potrzeb doradczych (preaudytu).

Badanie wstępne i preaudyt – na czym polegają?

Firma ubiegająca się o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej musi w pierwszej kolejności przejść obowiązkowe badanie wstępne przeprowadzone przez konsultanta ARP. Badanie jest realizowane w postaci wywiadu, który konsultant przeprowadza telefonicznie, osobiście lub z wykorzystaniem metod komunikacji online (np. Zoom). Przedsiębiorcy uzyskają informację, czy kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach systemu SPEKTRUM. Ponadto badane są potrzeby doradcze w ramach działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

Udział w badaniu wstępnym można zadeklarować przy pomocy formularza: https://www.arp.gda.pl/2056,formularz-zgloszenia-na-badanie-wstepne.

Nieodpłatny preaudyt polega na wykonaniu przez konsultantów ARP pogłębionej analizy procesów w przedsiębiorstwie, a także analizy prowadzonej przez firmę działalności przy pomocy profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego. Wartością dodaną skorzystania z preaudytu jest sporządzenie mapy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz przygotowanie rekomendacji, które stanowią punkt wyjścia do wnioskowania o grant.

Zapisy na preaudyt są dokonywane przez konsultantów przeprowadzających badanie wstępne.

Wyniki pierwszego konkursu z roku 2020

Informujemy, że wyniki pierwszego naboru wniosków o udzielenie grantu na zakup specjalistycznej usługi doradczej są prezentowane na stronach Agencji Rozwoju Pomorza w zakładce „Konkursy grantowe SPEKTRUM” 

Katalog akredytowanych w systemie SPEKTRUM firm doradczych został umieszczone na stronie http://arp.gda.pl/spektrum.

  • data: 2021-02-04

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie