Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana Regulaminu Konkursu Grantowego SPEKTRUM, w którym wydłużony został termin udzielania wsparcia niwelującego skutki pandemii COVID-19 do 30.06.2021 (DOTYCZY PODPISYWANYCH UMÓW W ZWIĄZKU Z PRZYZNANYM GRANTEM)

Agencja Rozwoju Pomorza SA informuje, iż zmieniony został Regulamin Konkursu Grantowego SPEKTRUM,  w którym wydłużony został termin udzielania wsparcia (czyli termin podpisania umowy o powierzenie grantu) niwelującego skutki pandemii COVID 19 do 30.06.2021 r. Zmieniony został  również Załącznik 2 do Wniosku o udzielenie grantu na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID 19 w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” z Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 na Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy będą podpisywać umowę o powierzenie grantu w roku 2021 na SUD niwelujące skutki pandemii COVID 19 muszą złożyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.   

Dokumentacja konkursu grantowego jest dostępna na stronie https://www.arp.gda.pl/2036,i-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-spektrum   

  • data: 2021-01-08

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie