Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wydłużenie oceny wniosków o udzielenie grantu w ramach SPEKTRUM

W związku z wpływem ponad 250 wniosków o udzielenie grantu na Specjalistyczne Usługi Doradcze do Konkursu nr SPE.01.2020 realizowanego w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system Usług Doradczych” Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny pojedynczego projektu do 60 dni roboczych.

  • data: 2020-10-01

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie