Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Ważny KOMUNIKAT dotyczący badania wstępnego w ramach projektu SPEKTRUM

W związku z niepokojącym sygnałem otrzymanym od jednego z przedsiębiorców zainteresowanych projektem "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” Agencja Rozwoju Pomorza S.A informuje: Badania wstępne kwalifikujące do projektu SPEKTRUM wykonują tylko i wyłącznie wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Agencji Rozwoju Pomorza SA. Prosimy o zgłaszanie  do ARP SA wszelkich prób podszywania się pod jej pracowników. Jednocześnie informujemy, że wszyscy przedsiębiorcy zgłaszający się do badania wstępnego są obsługiwani według kolejności zgłoszeń. Informujemy również, że instytucje otoczenia biznesu, które będą próbowały docierać do przedsiębiorców, wykorzystując w ofercie sformułowania zawierające możliwość przyspieszonego wykonania badania wstępnego przez pracowników ARP S.A. lub informujące o działaniach „w imieniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.”, mogą zostać usunięte w trybie natychmiastowym z bazy akredytowanych wykonawców, a Agencja Rozwoju Pomorza S.A. może dodatkowo podjąć odpowiednie kroki prawne.

  • data: 2020-09-10

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie